Vardačka džamija u Konjicu

Historijat džamije Vardačka džamija u Konjicu smještena je u naselju Varda po kom u narodu i nosi svoje ime. Vardačka džamija je, po Hivziji Hasanded

Read More

Džamija u Ovčarima

Ovčari su prigradsko konjičko naselje. Ulaze u sastav džemata Repovačke džamije. Ovčari se u turskim izvorima spominju pod imenom Podgrad. Ne navod

Read More

Džamija u Donjem Selu

Naselje Donje Selo, nalazi se 3 km zapadno od grada Konjica. Naselje broji cco 200 domaćinstava sa tendencijom stalnog povećanja. Ovo naselje je nasta

Read More

Džamija u Nevizdracima

Džematski odbor Nevizdraci  obuhvata naselja Nevizdraci, Treboje, Bolobani, Boždareviće i Gradac. U Treboju, Gradcu i Nevizdracma izgrađene su džamij

Read More