Džemati i džamije

Džamija u Nevizdracima

Džematski odbor Nevizdraci  obuhvata naselja Nevizdraci, Treboje, Bolobani, Boždareviće i Gradac.

U Treboju, Gradcu i Nevizdracma izgrađene su džamije u ostalim naseljima  postoje mesdžidi.

Imamsku dužnost u ovim mjestima nakon 1995.g. vršio je Halil ef. Čomor, a nakon njega Elvedin ef. Čorbo kojeg je zamijenio sadašnji imam Mihret ef. Žiko.

Tokom mjeseca septembra 2016. godine u džematu Nevizdraci počeli su radovi na izgradnji munare uz postojeću zgradu mesdžida koja je sagrađena 1988. godine. Radovi na izgradnji munare su završeni a na fotografiji možete vidjeti kako izgleda džamija u Nevizdracima.

Mesdžid u Nevizdracima prije izgradnje munare

Sadašnji izgled džamije