Džemati i džamije

Džamija u naselju Donji Gradac

Mesžid u Donjem Gradcu je počeo da se gradi 1988. godine. 3. aprila 1992.godine u njemu je obavljena prva zajednička molitva i tom prilikom priređen prigodan mevludski program. Fasada i drugi fini radovi na objektu završeni su tek nakon završetka agresije 1998. godine.

2011. godine uz ovaj mesdžid je izgrađena munara.

unutrašnjost džamije u Donjem Gradcu