Islamski propisi o kurbanu

Autor: Almir Fatić Ebu Hurejre prenosi da je Muhammed a. s. rekao: Ko je u mogućnosti da zakolje kurban pa to ne učini, neka se ne približava našoj

Read More

SKROMNOST (FAKR)

Ka’b ibn Malik, r.a., prenosi da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Manje štete nanesu dva gladna vuka ovcama među koje upadnu nego što pohlepa

Read More

Pokajanje i nada

Svevišnji Stvoritelj kaže: "Gospodar Vaš je sam Sebi propisao da bude milostiv: ako neko od vas kakvo ružno djelo iz lakosmislenosti učini, pa se posl

Read More

Mentalitet neodgovornih

Allah, džellešanuhu, na više mjesta u Kur'anu upozorava Vjerovjesnika da se ne postavlja kao ,,zastupnik“ (vekil), ,,čuvar“ (hafīz) ili ,,posjednik ap

Read More