Demagogija

U svom izvornom i sadržinskom značenju demagozi se postavljaju i predstavljaju ispred naroda kao da ga predvode, a, ustvari, radi se o vještim obmanji

Read More

Šta je nama kurban danas?

(Iz knjige Kurban i hadž, autora Esada Bajića) Za istinsko shvatanje uloge kurbana i same suštine ovog obreda neophodno je da shvatimo bitnu povezano

Read More