HAFIZI U KONJICU

HAFIZ DINO PELIĆ U Gradskoj džamiji u Konjcu, 03.12.2020.godine, poslije podne namaza, proučena je hafiska dova konjičkom hafizu Dini Peliću. Ha

Read More

Medrese u Konjicu

Kao i u mnogim bosanskohercegovačkim kasabama i u Konjicu su izgrađene prve medrese krajem XVI i početkom XVII stoljeća[1], kad su ove kasabe doživjel

Read More

Djevojačka džamija

Prema rekonstrukciji podataka koje nam pružaju sudski sidžili[1], zbirni katastarski popisi za Kliški sandžak, kome je pripadao dio današnjeg Konjica

Read More

Mesdžid Ahmeta Tabanice

U Kliškom katastarskom defteru iz 1537. godine spominje se mahala pod imenom Mahala mesdžid Ahmeda Tajice u Konjicu. Ime mahale dokazuje da je u njoj

Read More