HAFIZI U KONJICU

HAFIZ MUHAMED SELIMOVIĆ, sin Elharuna i Anele, rođen je 20. marta 2003. godine u Konjicu. Harfove je naučio kod svog muallima Saliha ef. Jusufovića. J

Read More

Medrese u Konjicu

Kao i u mnogim bosanskohercegovačkim kasabama i u Konjicu su izgrađene prve medrese krajem XVI i početkom XVII stoljeća[1], kad su ove kasabe doživjel

Read More

Mesdžid Ahmeta Tabanice

U Kliškom katastarskom defteru iz 1537. godine spominje se mahala pod imenom Mahala mesdžid Ahmeda Tajice u Konjicu. Ime mahale dokazuje da je u njoj

Read More