HAFIZI U KONJICU

HAFIZ DINO PELIĆ Hafiz Dino Pelić sin rahmetli Envere i Envera rođen je 23.05.1989. godine u Mostaru. Osnovnu školu završio je u Konjicu 2004. godine

Read More

Medrese u Konjicu

Kao i u mnogim bosanskohercegovačkim kasabama i u Konjicu su izgrađene prve medrese krajem XVI i početkom XVII stoljeća[1], kad su ove kasabe doživjel

Read More

Mesdžid Ahmeta Tabanice

U Kliškom katastarskom defteru iz 1537. godine spominje se mahala pod imenom Mahala mesdžid Ahmeda Tajice u Konjicu. Ime mahale dokazuje da je u njoj

Read More