Tekstovi

U susret mevludu, rođenju Muhammeda, a.s.: “Mevlud – Milost svjetovima, radost ljudima”

Mevlud, dan rođenja Muhammeda a.s., u islamskoj tradiciji obilježava se 12. rebiu-l-evvela po lunarnom, hidžretskom kalendaru. Dan Mevluda je jedan od najradosnijih dana za muslimane, jer Poslanikovo rođenje predstavlja početak ispunjenja duhovne zrelosti čovječanstva. "Mi smo te (Muhammede) kao milost svjetovima poslali“, kaže se u Kur'anu Časnom (El-Enbijā' 107). Poslanik Muhammed, a.s., za sebe je govorio: "Ja sam dova Ibrahimova i radosni nagovještaj Isaov, a.s."“ (Ahmed; Taberâni; Hâkim) Poslanikovim rođenjem i pojavom najmirisnije r

View All Posts