Tekstovi

I kada ti uskrati, Svemogući ti obilno daruje

„Kada bi Allah svim Svojim robovima davao opskrbu u obilju, oni bi se na Zemlji osilili, ali On je daje s mjerom, onoliko koliko hoće, jer On dobro poznaje i vidi robove Svoje.“ (Eš-Šura, 27) „Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku,  ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda; On uistinu sve zna i sve može.“( Eš-šura, 49-50) U dosezanju nekih tajni i razumijevanju zamršene životne stvarnosti i brojnih proturječja, može nam pomoći razmišljanje

View All Posts