Tekstovi

DŽAMIJE U KUR’ANU I SUNNETU

Tekst u povodu Dana džamija koji se svake godine obilježava 7. maja, evocirajući uspomenu na zločinačko rušenje Ferhadije džamije u Banjoj Luci 7. maja 1993. godine. SVRHA I FUNKCIJA DŽAMIJA Kur'an: „A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri, i crkve, i havre, a i džamije, u kojime se mnogo spominje Allahovo ime.“ (El-Hadždž, 40.) Kur'an: „A džamije uistinu pripadaju Allahu, zato se mimo Allaha nikome ne klanjajte.“ (El-Džinn, 18.) Kur'an: „U džamijama koje se voljom Njegovom podižu i u kojima se s

View All Posts