Tekstovi

ZNAČAJ KURBANA i kurban u našoj tradiciji

Samo jedan u nizu Allahovih propisa jeste i obveza klanja kurbana. Ovaj šerijatski propis ustanovljen je druge godine po hidžri, odnosno po dolasku Muhammeda, a.s., u Medinu. DEFINICIJA KURBANA Mnogo je defnicija kurbana koje su islamski pravnici spomenuli u knjigama fkha. Jedna od najpreciznijih defnicija kurbana sigurno jeste da je kurban “ime za ono što se kolje od stoke, približavajući se time Uzvišenom Allahu, u danima Kurban bajrama, sa odgovarajućim uvjetima”. Te godine, druge po hidžri, muslimani su prvi put prisustvovali Muhammedovo

View All Posts