Džamija u Studenčici

Na području Medžlisa IZ-a Konjic, pored džamije u Glavatičevu, 1993. godine spaljena je i porušena i džamija u Studenčici, koja je obnovljena tek 2008

Read More

Džamija u Glavatičevu

Glavatičevo je centar područja koje se naziva Župa. Župa obuhvata 15 naselja u gornjem toku rijeke Neretve.[1] Centar predstavlja naselje Glavatičev

Read More

Vardačka džamija u Konjicu

Historijat džamije Vardačka džamija u Konjicu smještena je u naselju Varda po kom u narodu i nosi svoje ime. Vardačka džamija je, po Hivziji Hasanded

Read More

Džamija u Ovčarima

Ovčari su prigradsko konjičko naselje. Ulaze u sastav džemata Repovačke džamije. Ovčari se u turskim izvorima spominju pod imenom Podgrad. Ne navod

Read More

Džamija u Donjem Selu

Naselje Donje Selo, nalazi se 3 km zapadno od grada Konjica. Naselje broji cco 200 domaćinstava sa tendencijom stalnog povećanja. Ovo naselje je nasta

Read More