Džemati i džamije

Vardačka džamija u Konjicu

Historijat džamije

Vardačka džamija u Konjicu smještena je u naselju Varda po kom u narodu i nosi svoje ime. Vardačka džamija je, po Hivziji Hasandediću, bila jedna od osam molitvenih mjesta koje je spomenuo Evlija Čelebija u svom „Putopisu“ 1664. godine. Hivzija Hasandedić navodi da je graditelj ove džamije Husein-beg starenik vardačke porodice Mulić. Pretpostavlja se da je njegov mezar onaj koji se i danas nalazi uz mihrabski zid Vardačke džamije. (Hivzija Hasandedić: Hercegovački vakufi i vakifi, 65.)

Dr. Jusuf Mulić u knjizi „Konjic i njegova okolina za vrijeme osmanske vladavine“ navodi da je ovu džamiju sagradio Husein-beg buljukbaša, sin Mehmed-bega. (Mulić, nav.dj. str. 156.)

U knjizi „Četiri stoljeća Mostarskog muftijstva“ dr. Mulić, navodeći da je kao vakif Vardačke džamije naveden Husein-beg Mulić i prateći dolazak Mulića u Konjic, izvodi zaključak da ova džamija nije mogla biti sagrađena do 1684. godine kada ova porodica tek dolazi u Konjic iz Boke Kotorske.

U zabilješci u ruznamče defteru za ovu džamiju se navodi podatak o imenovanju imama. Godine 1769/70. je umjesto Huseina postavljen Fazlulah. Tu se navodi da je Husein-beg po činu buljukbaša i da mu je otac bio Mehmed-beg.

Služeći se ovim podacima dr. Mulića, logičnije bi bilo ili smjestiti gradnju ove džamije u XVIII stoljeće, iza 1720. godine, ili uzeti u obzir mišljenje Hivzije Hasandedića da je ona sagrađena prije 1645. godine, čemu sam lično bliži (opaska E.Bajića), jer ako je Husein-beg naveden kao vakif ove džamije ujedno imam koji se spominje u prije navedenom ruznamče defteru iz 1770. godine, onda, uzmemo li u obzir da je on tada imao i 60 godina (što ne mora biti tačno), pa neka je džamiju napravio sa svojih 25, ispada opet da Vardačka džamija nije mogla biti sagrađena prije 1730. A kako se 1604. godine u vlasništvu vakufa mesdžida Ahmeda Tabanice navodi da je na Vardi imao 30 kuća koje je izdavao pod zakup, logičnije je zaključiti da bi u tako naseljenoj mahali trebala biti i džamija.

Mada se ne smatraju pouzdanim, navest ću ovdje i tvrdnje Huseina Đoge i Fehima Nametka koji kažu da je Vardačku džamiju sagradio izvjesni Softa od kojeg vodi porijeklo porodica Softić, koje odavno nema na Vardi. Ovaj Softa je vjerovatno identičan Softi koji se spominje u narodnoj pjesmi iz XVII vijeka koja  govori: „Ićindija u Konjicu gradu, Arap nosi Mijatovu glavu, Konjičani muštuluke daju, Hadži Zuka tri dukata žuta, S Varde Softa dva bijela groša…“

Samo ime „varda“, kako navodi Mulić, izvedeno je iz latinske riječi gvardia, što znači straža, stražarnica.

Slika: Izgled džamije nakon rušenja vrha minareta 1992.godine.

Ova džamija je od kraja Drugog svjetskog rata pa sve do 1971 godine, bila od strane ondašnejg režima pretvorena u magacin.

1971. godine, je vraćena je na brigu Islamskoj zajednici i do 1973 se renovirala, te se od tada u njoj klanja svih pet vakata namaza.

Džamija je renovirana i 1989. godine za vrijeme glavnog imama rahmetli Safet ef. Karamana. prvog proširivanja i obnavljanja 2008/09. godine, imala kvadratnu osnovu 7,6 x 7,6 m. Krov je bio na četiri vode i prvobitno je bio pokriven pločom. Ulazna vrata su bila svedena na ćemer, a okvir od kamena s dvokrilnim vratima. Unutrašnjost džamije nije imala nikakvih posebnih dekoracija. Mihrab je do obnove bio uklesan u zid džamije bez dekoracija.

Kao i većina Konjičkih džamija i Vardačka džamija je priličito oštećena u agresiji na Konjic, odnosno čitavu Bosnu i Hercegovinu, u periodu 1992-1996.g.  Projektilom ispaljenim s položaja srpskocrnogorskog agresora 6.9.1992. godine uništen joj dio munare iznad šerefe, a od posljedica granatiranja došlo je i do drugih oštećenja na krovu i zodivima džamije.

Prilikom obnavljanja vođeni idejom da munara ove džamije bude znak spomena na vakat koji nam se desio predstavnici Islamske zajednice su odlučili da restaurirajući ovu džamiju i munaru ne obnavljaju dio koji je porušen tako da je ovo danas jedna od rijetkih džamija u Bosni i Hercegovini koja nema vrh munare.

Džamija je u vrijeme službovanja imama rahmetli Ahmeda ef. Zatege 1998/99 godine, obnovljena i proširena. Nekadašnje predvorje džamije je pretvoreno u džamijski prostor, a ulaz u džamiju obzidan i ustakljen prema haremu džamije te je u sklopu tog proširenja izgrađena i prostrana abdesthana. Tom prilikom urađen je i novi mihrab od rezbarenog drveta kao i novi minber, a džamijski zidovi ukrašeni su levhama od drveta.

Ahmet ef. Zatega

Po odlasku u penziju Ahmet ef. Zatege za imama  ove džamije je u decembru 2006. godine  postavljen Alija ef. Drkić.

2008. godine je urađena podloga i grijanje u ovoj džamiji a nakon Kurban-bajrama, 2015. godine na Vardačkoj džamiji počeli su radovi na novoj sanaciji i rekonstrukciji džamije. Ovom sanacijom je molitveni prostor džamije koji su činile dvije zidom razdovjene prostorije, spojen u jednu prostoriju, krov je skinut, vanjski zidovi podignuti za pola metra i ispod krova ugrađeni prozori a sama unutrašnjost krova urađena u obliku kupole. Na molitvenom prostoru uz spoljne zidove su urađeni i lijepi detalji u keramici a postavljena je i nova prostirka. Na fotografijama možete vidjeti detalje novog izgleda ove džamije.

Imami u ovoj džamiji od njenog renoviranja 1973.g.:

-Smajil ef. Prevljak,

-Omer ef. Kozić,

-Safet ef. Karaman,

-Omer ef. Mulamehmedović,

-Osman ef. Džajić,

-Numan ef. Ćosić,

-Ahmet ef. Zatega

i sadašnji imam Alija ef. Drkić.

Prije se kao imami navode: trgovac Hadži Ahmetaga, Mehmedalija Hadžić sin Ahmetage, dugogodišnji predjsendik odbora Gajret u Konjicu. On je bio imam sve do zatvaranja džamije. Među mujezinima ove džamije navode se: Hadžić Mehmedalija, Pirkić Ejubaga, Pirkić Sulejman, Hadžić  Jusuf, Hadžizukić Ibrahim .

Alija ef. Drkić