Kako razumijevati sunnet

Kako razumijevati sunnet Taha Džabir el-Alvani Ova studija proučava status sunneta u islamu i njegov suodnos s Kurʼanom. Autor pažljivo razm

Read More

Javna politika

Javna politika između tradicionalne jurisprudencije i ciljeva islamskog prava Basma I. Abdelgafar Centar za napredne studije predstavlja publikaci

Read More

Akaidska učenja Ebu Hanife

Knjiga Akaidska učenja Ebu Hanife (hanefijska tradicija tumačenja osnova islamskog vjerovanja) nastala je na prijedlog reisu-l-uleme Islamske zajednic

Read More