Medrese u Konjicu

Kao i u mnogim bosanskohercegovačkim kasabama i u Konjicu su izgrađene prve medrese krajem XVI i početkom XVII stoljeća[1], kad su ove kasabe doživjel

Read More

Mesdžid Ahmeta Tabanice

U Kliškom katastarskom defteru iz 1537. godine spominje se mahala pod imenom Mahala mesdžid Ahmeda Tajice u Konjicu. Ime mahale dokazuje da je u njoj

Read More

Iz pera Sejfullaha Prohe

Sejfullah-ef. Proho, čuveni šerijatski pravnik s naših prostora, je autor predivnog ilmihala nazvanog „Bidajetu-l-Inas“. Iščitavajući ovo djelo, ne mo

Read More