Džemati i džamije

Džamija u Donjem Selu

Naselje Donje Selo, nalazi se 3 km zapadno od grada Konjica. Naselje broji cco 200 domaćinstava sa tendencijom stalnog povećanja. Ovo naselje je nastalo migracijom stanovništva iz okolnih područja. Medžlis IZ-e Konjic do sada nije posjedovao vakufsko zemljište za izgradnju džamije u ovom mjestu pa se mektebska nastava odvijala u privatnoj kući do otvorenja Gradske džamije u Konjicu čijem džematu trenutno pripada i naselje Donje Selo. Nakon što je jedan naš poštovani džematlija uvakufio zemljište za izgradnju džamije a po obezbjeđenju sredstava počeli su 2017.godine radovi na izgradnji džamije u ovom naselju. Tokom iste godine objekat džamije je završen.

Na objekat je 2021. godine dograđena sofa sa nastrešicom a pred ramazan 2023.godine poravnan je i teren oko džamije te uređeno džamijsko dvorište.