Muvetta

Malik ibn Enes, Muvetta: rivajet Muhammeda ibnu ‘l-Hasena eš-Šejbanija, I dio, prijevod i komentar Hamid Indžić (Travnik: Elči Ibrahim-pašina medresa,

Read More

Oksfordska historija islama

Bogato ilustrirana sa preko 250 slike, Oksfordska historija islama nudi najopširniji i najautoritativniji prikaz koji je danas moguće naći o drugo

Read More

Savjeti vlastima

Imam El-Gazali savjetuje vlasti (prikaz knjige) Ahmet Alibašić Ebu Hamid el-Gazali. Savjeti vlastima. Sarajevo: El-Kalem, 2001. S arapskog preveo

Read More

Halal i haram u islamu

Prijevod sa arapskog: dr. Džemaludin Latić i Seid Smajkić Izdavač: Ljiljan, Sarajevo, 1997. god. Omer ibni El-Hattab reče Ubejdeu: "Zaista, bili

Read More

Historija Bošnjaka

Izdavač: Bošnjačka zajednica kulture Preporod, Matični odbor, Sarajevo, 1997. god. 636 str.; 24 cm. Historija Bošnjaka može se podijeliti u tri

Read More