Prikaz knjiga

Intencije Šerijata kao filozofija islamskog prava

Sredinom 2012. godine, u suizdavaštvu Centra za napredne studije i El-Kalema, iz štampe je izašla publikacija pod naslovom Intencije Šerijata kao filozofija islamskog prava: sistemski pristup. Autor publikacije je dr. Džasir Avde, a prijevod na bosanski jezik je uradio dr. Nedim Begović.

Nakon što je islamsko pravo dugo vremena izbivalo iz životne stvarnosti muslimana i iz obrazovnih ustanova, ono sada sve više dobija na aktuelnosti i privlači povećanu pažnju, kako muslimana tako i nemuslimana. Unutar muslimanskog korpusa pojavi­lo se više učenjaka koji su se, snagom svojih misli, jednostavno nametnuli auditoriju. Jedan od njih je i mladi egipatski istraživač i stručnjak za šerijatsko pravo dr. Džasir Avde koji, s kod nas već poznatim Tarikom Ramadanom, vodi Centar za istraživanje islamskog prava i etike u Dohi.

U ovom svom izvanrednom djelu, dr. Avde utire staze budućim istraživačima i izlaže sistemski pristup filozofiji i pravnoj teoriji islamskog prava utemeljen na njegovim svrhama, načelima, višim ciljevima i intencijama. On uvodi novi metod analize, klasifikacije i kritike koji koristi odgovarajuće karakteristike teorija sistema, kao što su: sveobuhvatnost, višedimenzionalnost, otvorenost, spoznajna narav i, naročito, svrhovitost.

Knjiga Intencije Šerijata kao filozofija islamskog prava, pored uvoda i zaključka, ima šest poglavlja, koja su naslovljena sa: 1. Intencije Šerijata – savremeno gledište; 2. Sistemi kao filozofija i metodologija za analizu; 3. Islamsko pravo, imami i pravne škole: historijski prikaz; 4. Klasične teorije islamskog prava; 5. Suvremene teorije u islamskom pravu i 6. Sistemski pristup islamskim pravnim teorijama.

OVDJE možete preuzeti kompletnu publikaciju u PDF formatu.