Prikaz knjiga

Uvod u teoriju ciljeva Šerijata

Početkom mjeseca novembra 2015. godine, u izdanju Centra za napredne studije, iz štampe je izašla knjiga Uvod u teoriju ciljeva Šerijata.

Ova knjiga sastoji se od dvije knjižice koje je objavio International Institute of Islamic Thought (IIIT), a prijevod na bosanski jezik uradio je Šukrija Ramić:

1. Mohammad Hashim Kamali, Maqāṣid al-Sharī‘ah: Made simple, London -Washington, The International Institute of Islamic Thought, 2008. (Occasional Papers Series 13)

2. Jasser Auda, Maqāṣid al-Sharī‘ah: A Beginnerʼs Guide, (Occasional Papers Series), London – Washington, The International Institute of Islamic Thought, 2008. (Occasional Papers Series 14)

Teorija ciljeva Šerijata je, bez sumnje, ukorijenjena u tekstualnim normama Kurʼana i Sunneta, ali za njima se često traga i u okviru opće filozofije i ciljeva tih propisa, često iza samoga teksta. Fokus nije toliko na riječima i rečenicama teksta koliko na cilju i intenciji koji se zagovaraju i koji su podržani. Poredeći pravnu teoriju izvora iz uṣūl al-fiqha, maqāṣid aš-šarīʻa nisu opterećeni metodičkim tehnikalijama, niti literalističkim čitanjem teksta.

Mohammad Hashim Kamali

Ciljevi i intencije Šerijata objašnjavaju mudrost koja stoji iza propisa, kao što je podupiranje društvene kohezije, što je jedna od mudrosti koja stoji iza davanja zekata, dobročinstva prema komšijama i pozdravljanja ljudi selamom… Pristup utemeljen na konceptu maqāṣida posmatra pravne probleme na višem stadiju poimanja, i shodno tome, prevazilazi (povijesno) razilaženje između islamskih pravnih škola te podstiče naročito potrebnu kulturu pomirenja i mirne koegzistencije.

Jasser Auda

Knjigu u cjelosti možete preuzeti na linku: