Odabrani tekstovi

Sadekatu-l-fitr

Sadekatu-l-fitr je islamska vjerska dužnost za sve punoljetne i maloljetne muslimane i muslimanke koja se izvršava jednom godišnje za vrijeme trajanja ramazanskog posta.

Ovaj ibadet (obred) se naziva sadekatu-l-fitr ili zekatu-l-fitr ili vitra. Sadekatu-l-fitr znači Sadaka posta i jedina je obavezna sadaka (milostinja), sve druge sadake su preporučene (mendub) i za njih je obećana velika nagrada u osnovnim izvorima islama Kur’anu i Sunnetu, samo je Sadaka posta stroga (vadžib) vjerska obaveza. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je govorio: „Sudbinu može promijeniti samo dova a život može produžiti samo sadaka.“ Zekatu-l-fitr je Čišćenje posta od eventualnih propusta i Uvećavanje nagrade posta za postače, ibadet kojim se upotpunjuje i unapređuje vlastiti post kao što se zekatom upotpunjuje i unapređuje vlastita imovina. Vitra su u tradiciji Bošnjaka islamska dužnost koja se draga srca izvršava za berićet vjere (dina) u nama samima, našim porodicama, džematima i zajednici.

Sadekatu-l-fitr postoji otkad postoji ramazanski post, utemeljen je na riječima i praksi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da se iz vlastitih sredstava u Bejtu-l-mal (Javna sredstva zajednice vjernika) izdvoji vrijednost jednodnevne ishrane u pšenici, ječmu, hurmama ili suhom grožđu. Ashabi su ovaj ibadet činili draga srca čvrsto vjerujući u njegov berićet. Muslimani su kroz vrijeme izdvajali i druge žitarice poput kukuruza, leće i slično. Protekom vremena i promjenom okolnosti vitra se počinju izvršavati u novcu što je danas uglavnom prihvaćena praksa.

Vitra u nas se izvršavaju i realiziraju putem Bejtu-l-mala Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, organizirano i kao institucionalni ibedet. Visina izdvajanja vitara zavisi od općih ekonomskih prilika u društvu i materijalnog stanja osobe koja izdvaja vitre pa je ove 2022. godine visina izdvajanja vitara po osobi 8, 10 ili 20 KM. Muslimani će po savjesti odabrati jedan od navedenih iznosa, čvrsto vjerujući u hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: „Imatak se neće umanjiti izdvajanjem sadake.“ Vitra se izdvaju za sve članova domaćinstva, za one koji poste cijeli ramazan, za one koji povremeno poste i za one koji iz bilo kojih razloga ne poste. Kategorije korisnika sadekatu-l-fitra, prema fikhskim propisima našeg mezheba, su iste kao i kategorije zekata te je izvršavanje islamske dužnosti sadekatu-l-fitra putem Bejtu-l-mala ispravan način izvršavanja ove dužnosti.

Izvršimo islamsku dužnost vitara prije bajram-namaza putem naših džemata i Bejtu-l-mala, draga srca i čvrstog imana da će nam takva vrsta ibadeta učvrstiti našu vjeru koja je bit našeg bića.

Gospodaru naš, uputi nas na Pravi put, učini nam lahkim, dragim i na ponos svih muslimana izvršavanje ibadeta sadekatu-l-fitra putem našeg Bejtu-l-mala i primi naša dobra djela. Amin!