Odabrani tekstovi

Resulullahom inspirisani: Osjećaj za najslabije

Umni ljudi su kazali da prosječan učitelj govori, dobar učitelj objašnjava, odličan učitelj demonstrira, a vrhunski učitelj inspiriše. Naš učitelj je Muhamed, s.a.v.s

“Resullulahom inspirisani” ramazanski je serijal Radija BIR s hafizom Ammarom Bašićem, u kome on svaki dan tumači po jedan hadis Poslanika, s.a.v.s, a što ćete moći čitati na portalu Preporod.info.

Pripredila: Merima Uzunalić

Hadis: Od Musab ibn Sa’d se prenosi da je Sa’d ibn Ebi Vekas smatrao da ima prednost zbog svog porijekla i položaja nad drugima koji su bili ispod njega po društvenom status, pa mu je rekao Poslanik a.s. “Zar ćete biti potpomognuti i opskrbljeni osim zbog vaših slabih.”

Poruka: Miljenikom smo inspirisani da vodimo brigu jedni o drugima,a posebno o najslabijim među nama. Islam svakome daje njegovo pravo i uvijek trebamo težiti ka tome da svako to svoje pravo i ostvari. Izuzetno je bitno ako iskreno slijedimo Poslanika a.s. nezapostaviti obične i nejake u našem društvu, jer je njihova uloga ogromna. Zbog dobročinstva prema njima mogu nam se otvoriti vrata nafake i bereketa, baš kao što odgurivanje slabih i uskraćivanje prava nemoćnima, može donijeti veliku kaznu u život onih koji tako postupaju.

U ovim Ramazanskim danima posebno iskažimo ljubav i dobrotu prema slabima, dajmo im utjehu u njihovoj boli i ponudimo nadu njihovom srcu. Miljenikom smo inspirisani da vrata sreće otvaramo sebi tako što ćemo vrata sreće otvarati drugima, posebno onima na koje slabo ko misli.

(Preporod.info)

https://youtu.be/4kJQHoaRG6k