Džemati i džamije

Džamija u Džanićima

Džanići su smješteni u strani na lijevoj obali kanjona Neretvice.Priča se da je džamiju, prvobitno, sagradio hadži Muhibija iz Sarajeva u isto vrijeme kad je podizana i džamija u Tuhobiću. Vakif je možda identičan s hadži Mustafom Muhibijom koji je 1834. godine imao posjede u Plavuzima i od kojeg vuku porijeklo sarajevski Muhibići ( Vidi: Derviš Buturović: Osvrt na nekoliko važnih pitanja iz prošlosti Nahije Neretve u Kliškom sandžaku, Glasnik VIS-a, Sarajevo, 1969, broj 9-10, str. 415.)

Neki mula Omer, imam iz Buljine, potpisan je kao svjedok na hudžetu kadije neretvanske nahije. Ovaj Omer se spominje kao imam ove džamije 1817. godine. Džamija je bila pokrivena drvenim krovom, kako se vidi iz dostupne nam fotografije, s drvenom munarom. Više je puta obnavljana. Godine 1999. urađena je betonska munara i izvršena obnova džamije.

U sastav ovog džemata ulaze naselja: Slavkovići, Bukovlje, Lipovci, Redžići, Lokve, Dobričevići i Donji Čažanj.

Imamsku i muallimsku dužnost u ovom mjestu vršili su Mula Omer, Vejsil  ef. Mujić, Salih ef. Sitar, Ibrahim ef. Graho, Mehmed ef. Radmanić, Hasib ef. Mujić, Fadil ef. Zatega,  Fadil ef. Arifović, Adnan ef. Balijagić, MIhret ef. Žiko, Boloban ef. Benjamin, te trenutno (2021.g.) Ahmed ef. Kovačević.

Na ovom području susrećemo prezimena: Alibegović, Bajraktarević, Bašić, Brkić, Buljina, Glušac, Grlica, Košpo, Kozić, Lipovac, Mahmutović, Mujala, Mujić, Nefer, Nezir, Pandur, Sitar, Zatega, Žiko…

Stara džamija u Džanićima

Džamija je bila pokrivena drvenim krovom, kako se vidi iz dostupne nam fotografije, s drvenom munarom. Više je puta obnavljana. Godine 1999. urađena je betonska munara i izvršena obnova džamije.

Mesdžid u Donjem Čažnju

Mesdžid u Donjem Čažnju, podignut  1419 h.g./1998.g.,+.

Izgrađen je po svim „standardima“ džamijskih građevina, osim što nema munaru.

Za očekivati je, ako Bog da, da će se u narednim godinama podići i munara kraj ovog mesdžida.

Priredio: Esad Bajić