Džemati i džamije

Džamija u Parsovićima

Džematski odbor Parsovići obuhvata naselja Parsovići , Kale, Prijeslop, Bušćak.

Parsovići se nalaze četiri kilometra od Buturović Polja, na desnoj obali Neretvice. Spadaju u jedno od starijih naselja u Neretvici. Nad ulazom u staru džamiju u ovom naselju, stajao je sljedeći natpis: „Dobrotvor hadži Mustafa Sarajlić. Godina 1310.“ (1892) iz čega se jasno zaključuje da je džamija napravljena 1892. godine, a da je sve ili većinu radova platio spomenuti Mustafa Sarajlić.

Godine 2005. džematlije ovog džemata pokrenule su akciju gradnje nove džamije nekoliko metara niže od stare. (Izgled stare džamije u Parsovićima možete vidjet na slici iznad).

Nova džamija je završena i svečano otvorena 2. augusta 2008. godine. Prije otvaranja nove džamije u Parsovićima, zgrada stare džamije je uklonjena. Nova džamija ima u donjem katu mektebsku učionicu i abdesthanu, a prostrani molitveni prostor je na gornjem katu. Imam u Parsovićima je Amir ef. Cernica koji je dužnost preuzeo nakon preseljenja na ahiret Adem ef. Mujala. Prije njih imami su bili:Alija ef. Sarajlić, Ibrahim ef. Kovačević, Mehmed ef. Sarajlić i hadži Mustafa ef. Sarajlić.

Starosjediocima u ovom naselju smatraju se porodice Mravović i Ždere. Danas ova nselja naseljavaju porodice: Alibegović, Alić, Barak, Baraković, Begluk (dva člana), Bilić, Cernica, Čohodar, Ćutahija, Duro, Hondo, Jahić, Lipovac, Lukšija, Medin, Mezit, Mravović, Mujak (brojno), Mujala, Mustafić, Ređić, Rizvić, Sarajlić (brojno), Slato, Smailhodžić, Smajić, Talić…

Pred džamijom je podignut šardrvan sa imenima šehida ovog džemata

Zanimljivosti

Nekad je bila u upotrebi krilatica: „Nahija Neretva je sarajevska nahija.“ Naravno da ne začuđuje odlazak Neretljana u Sarajevo, ali je čudno da su i ljudi iz Sarajeva doselili u spomenutu nahiju.

Poznate su mnoge porodice koje su porijeklom iz Sarajeva, a danas žive u ovom području: Osmanovići, Crvenci i Čomage u Seonici, Sarajlići u Parsovićima, Šoljići u Solakovoj Kuli.

Interesantno je navesti i porodice koje su odselile u Sarajevo i tamo vrlo brzo postigle veliki ugled: Muhibići , Sokolovići , Defterdarije (Buturovići ), Čohadžići i Mujagići .