Medžlis Konjic

Reakcija Medžlisa IZ Konjic na zlonamjerne navode vezane za džamiju u Donjem Selu

Povodom teksta koji je objavljen u Večernjem listu, Medžlis Islamske zajednice Konjic izdaje saopštenje za javnost.

Tekst pod nazivom “Obitelj Trlin traži rušenje džamije na svom zemljištu je neistinit, senzacionalan, paušalan, tendenciozan, te služi u svrhe raspirivanja mržnje i netrpeljivosti.

Medžlis IZ Konjic je 2017. godine izgradio džamiju na svom zemljištu, poštujući sve zakonom predviđene procedure. Ovo je jedina istina, a sve ostalo su čiste neistine i insinuacije, te vam donosimo pregled činjenica.

U pravnoj stvari po tužbi tužitelja Zvonimir Trlin i drugi, protiv tuženih Žaklina Tadić, Medžlis Islamske zajednice Konjic, Masleša Hamo, radi Poništenja ugovora i naknade štete, prvostepenom presudom Općinskog suda u Konjicu, broj: 56 0 P 059261 17 P, od 26.08.2019. godine, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kao neosnovan da su oni i suvlasnici na nekretnini 1065/2, na kojoj je izgrađen vjerski objekat.

Iz činjenica koje je utvrdio prvostepeni sud, između ostalog proizilazi da je na temelju notarski obrađenog ugovora o kupoprodaji prvotužena Žaklina Tadić, kao prodavac prodala kupcu Hami Masleša pomenutu nekretninu, a da je na temelju notarski obrađenog Ugovora o poklonu, Hamo Masleša poklonio istu Islamskoj zajednici u BiH, Medžlisu Islamske zajednice Konjic.

U odnosu na zahtjev tužitelja kojim se tražilo utvrđenje ništavosti Ugovora o kupoprodaji i Ugovora o darovanju čiji predmet je bila nekretnina na kojoj je izgrađena džamija, prvostepeni sud je pravilno odbio zahtjev kao neosnovan, a koje je prihvatio i drugostepeni sud. Ni iz jednog dokaza provedenog u postupku ne proizilazi da je kupac imao razloga sumnjati u istinitost stanja zemljišnih knjiga, prema kojem je isključivi vlasnik nekretnina, koje su predmet zaključenih ugovora prvotužena od koje su kupljene, a nakon toga i poklonjene predmetne nekretnine. Tužitelji ničim nisu ukazali na postojanje bilo kakvih okolnosti iz kojih bi se moglo zaključiti da je kupac znao za postojanje suvlasništva na spornoj nekretnini.

Predmet ugovora o kupoprodaji, odnosno poklonu spornih nekretnina su nekretnine koje su u momentu zaključenja ugovora o kupoprodaji zemljišni-knjižno vlasništvo prodavca, zasnovano na podacima postupka javnog izlaganja nekretnina, koje nije osporeno do momenta zaključenja predmetnih ugovora. Stanje vlasništva nije osporeno ni u momentu kada su kupci po osnovu zaključenih ugovora ishodili uknnjižbu prava vlasništva na svoje ime, pa su isti na zakonit način , t.j. na osnovu valjanog pravnog posla stekli pravo vlasništva na predmetnim nekretninama. Tužitelji su tek nakon izvršene prodaje i uknjižbe na ime kupaca, odnosno poklonoprimca, te započetih radova pokrenuli parnični postupak radi utvrđenja svojih suvlasničkih dijelova.

Tuženi Hamo Masleša i Medžlis Islamske zajednice Konjic su kao savjesni stjecatelji na osnovu pravnog posla stekli pravo vlasništva na predmetnoj nekretnini upisom u javne knjige, kako to propisuje odredba člana 53. stav 1 Zakona o vlasničko-pravnim odnosima.

Notar Edina Pandža je prije zaključenja pomenutih ugovora utvrdila da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za zaključenje istih. U suprotnom, notar bi odbio sačinjavanje ugovora koji su suprotni zakonskim propisima.

Sud nije utvrdio prevare i krivotvorenja, kako je navedeno. Prvostepeni sud je pravilno zaključio da su sva lica koja su potpisala zapisnik, bila lično prisutna u vrijeme začinjavanja zapisnika i svojim potpisima se suglasile sa sadržajem istog, te pravilno utvrdio da su u postupku izlaganja učestvovali svi tužitelji, odnosno njihovi pravni prednici, izuzev tužitelja Trlin Zvonimira.

Saslušan kao svjedok, Valentino Vlašić, inspektor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sačinio zapisnik o inspekcijskom pregledu, gdje je analizom i kontrolom utvrdio je da je u pogledu parcela obuhvaćenih zahtjevom sve urađeno po zakonu, da nema nikakvih propusta i nezakonitih radnji, što je evidentirano u zapisniku.

PRESUDA drugostepenog suda je PRAVOSNAŽNA, te su tužitelji već i platili troškove postupka, osim Elizabete Jurić Lapouz. Tužitelj Zvonimir Trlin nije se odrekao svojih suvlasničkih prava na dijelu nekretnine koju je Žaklina Tadić kupoprodajnim ugovorom prodala za iznos od 20.000,00 KM, pa je istom pripalo pravo na dio vrijednosti sporne nekretnine srazmjerno njegovom suvlasničkom dijelu od 1/8, što iznosi 2.500,00 KM koji mu je dužna nadoknaditi Žaklina Tadić.

Smatramo da nije primjereno porediti ovaj slučaj sa slučajem Fate Orlović, jer džamija nije izgrađena na zemljištu u vlasništvu hrvata, već po običaju darivanja zemljišta za takvu namjenu. Medžlis Islamske zajednice Konjic izgradio vjerski objekat na svom zemljištu, na zemljištu koje je prethodni vlasnik legalno kupio za iznos od 20.000,00 KM, a potom nakon proteka vremena od godinu i po, poklonio Medžlisu Islamske zajednice Konjic. Za gradnju džamije u naselju Donje Selo dobivene su sve potrebne dozvole od nadležnih organa.