Prikaz knjiga

Antologija bošnjačke pripovijetke XX vijeka

SADRŽAJ

PREDGOVOR

EDHEM MULABDIĆ

 • BAJRAM
 • MAZLUM
 • OSMAN-AZIZ
 • SVIJET ZA SEBE

ŠEMSUDIN SARAJLIĆ

 • RODICA

NAFIJA SARAJLIĆ

 • KOKOŠI JA PAMET
 • PODVORNICI

HAMZA HUMO

 • SEVDALIJINA LJUBAV
 • DŽIGIT
 • KRNATA
 • HADŽIJIN MAČ

AHMED MURADBEGOVIĆ

 • ROBIJAŠ
 • POST

MURAT ŠUVALIĆ

 • MOJ JUNAC

HASAN KIKIĆ

 • PRIČA O ĐULAGINOM BAJRAMU
 • KOPILE
 • CARSKA NOĆ

ALIJA NAMETAK

 • SUNCE
 • PODNE

ZIJA DIZDAREVIĆ

 • MAJKA
 • U BOSANSKOJ KAFANI
 • PROSANJANE JESENI

SKENDER KULENOVIĆ

 • TOMANA
 • ČOVJEK IZ TRI CAREVINE

DERVIŠ SUŠIĆ

 • KAIMIJA

ĆAMIL SIJARIĆ

 • BUNAR
 • HASAN, SIN HUSEINOV
 • MIRIS LIŠĆA ORAHOVA
 • HRT

ALIJA ISAKOVIĆ

 • TAJ ČOVJEK
 • TA PRIČA
 • EPIDEMIJA

SEAD FETAHAGIĆ

 • SRETAN SVRŠETAK LJUBAVI
 • LONA, ČASNA ŽENA
 • IZNAD SVEGA

MUHAMED KONDŽIĆ

 • SUŽNJI
 • HAM-DAGOVA OSVETA

HUSEIN BASIC

 • KAPUT
 • ISO KALAĆ
 • ĆEFINI

NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ

 • VJEČNIK
 • GREŠKA
 • KNJIGA ADE MA KAHR1MANA NAPISANA
 • NEDŽADOMIBRIŠIMOVIĆEM

NIJAZ ALISPAHIĆ

 • MEJIT

IRFAN HOROZOVIĆ

 • PRODAVNICA NOŽEVA
 • MOĆ SABLJE
 • PARABOLA 0 MINOTAURU

SAFETA OBHOĐAŠ

 • ŽENA I TAJNA

DŽEVAD KARAHASAN

 • TRI SNA LJETNE NOĆI

ZLATKO TOPČIĆ

 • METAMORFOZE

FATIMA MUMINOVIĆ

 • POSMRĆE

BIO — BIBLIOGRAFSKI PODACI