Medžlis Konjic

U Konjicu održan “Zajednički iftar”

U subotu, 16. aprila 2022. godine u Sportskoj dvorani u Konjicu održan “Zajednički iftar pod pokroviteljstvom Općine Altınova i Općine Konjic”.
Organizatori iftara bili su Mreža mladih MIZ Konjic i Udruženje Andalus iz Konjica.
Protokol iftara:
18:45 h – Prediftarski program (Hor Ayman i horovi osnovnih škola)
19:39 h – Akšam namaz
19:50 h – Zajednički iftar
20:20 h – Iftarska dova