Tekstovi o Konjicu

Crtice o značenje imena Konjic

Još uvjek nije utvrđeno zadovoljavajuće objašnjenje o postanku i značenju imena Konjic. U raznim ispravama, pisanim na brojnim jezicima, njegovo je ime bilo na više načina bilježeno. Pavo Anđelić je smatrao da je, ipak, porijeklo imena Konjic vezano za imenicu konj.27 To mjesto dobilo je ime Konjic.28 To je razlog da je i narodna mašta davala svoje tumačenje. Dosta rasprostranjena legenda o imenu Konjic je ona o siromahu koji je izbjegao propast grada što ga je potopilo Boračko jezero. On je natovario svu svoju imovinu na konja i, prema predanju, zaustavio se i nastanio na onom mjestu gdje je konj udario tri puta kopitom o zemlju. Nije isključeno da je naziv vezan za riječ kovnica, kakvih je u okolini Konjica bilo na pretek (izrada čuvenih sablji), od čega je izvedena riječ konjica ili Konjic.29

U staroj konjičkoj mahali Varda, o značenju imena Konjic ispredala se jedna posebno zanimljiva priča. Otac je obećao kćerku nekom princu, ali ga ona nije voljela, pa je uzjahala na konja i pobjegla od kuće u nepoznato. Kad je dojahala do obala današnjeg Konjica, zbog visokog vodostaja, konj se uplašio i zastao. Tada mu je ona rekla: Hajde, konjicu moj. Od tada naselje, koje je niklo na tom mjestu, nosi naziv Konjic.30

 

 

27/ Anđelić, P.: Historijski spomenici Konjica i okoline, n.d.j., 321.
28/ Isto.
29/ Isto, 322.
30/ Mulić, H.: Priče iz naše mahale, Zagreb, 1944