Tekstovi o Konjicu

Medrese u Konjicu

Kao i u mnogim bosanskohercegovačkim kasabama i u Konjicu su izgrađene prve medrese krajem XVI i početkom XVII stoljeća[1], kad su ove kasabe doživjele i svoj najveći razvoj u osmanskom periodu. Jedna od prvih medresa bila je medresa konjičkog dobrotvora Ibrahim-age, za kojeg dr. Ismet Kasumović u svom djelu „Školstvo i obrazovanje u bosanskom ejaletu za vrijeme osmanske uprave“ tvrdi da je identičan Junuz-čaušu. Ukoliko je ovo tačno, onda su i današnja Čaršijska džamija i medresa pored nje sagrađene 1623. godine, a ako nije, onda ostaju dvije mogućnosti. Prva da je Junuz-čauš napravio džamiju i medresu ranije, a Ibrahim-aga oboje obnovio ili da je, možda, džamiju obnovio, a medresu napravio nanovo[2].

Na osnovu teksta Refika Hadžimehanovića[3], nalazimo sljedeće podatke o konjičkim medresama – onako kako ih je iznio ovaj autor:

–   jedna medresa je bila pokraj Mehmed-čauševe džamije u Gornjoj mahali uz koju je bila i derviška tekija. Godine 1881. ukinuta je medresa kod Tekijske džamije[4];

–   druga medresa se nalazila u blizini Junuz-čauševe džamije u Čaršiji, a ispod same Glavice i ona (njena zgrada) i danas postoji. Ovo je uglavnom i bila glavna medresa u Konjicu, koju su pohađali mahom mještani, iz grada i okoline, a kasnije i iz drugih mjesta Hercegovine. Ova medresa je pred Drugi svjetski rat bila i jedina medresa u cijeloj Hercegovini. Svakako da je zgrada bila dotrajala, pa Mujaga Proho, da bi učinio neki hajrat, obnovi ovu medresu 1860. godine, koja se prozva po njegovom ocu Junuz-agi – Medresa Junuz-age Prohe.

Ova medresa je ponovo doživjela temeljitu adaptaciju 1935. godine. Ovdje ćemo ukratko navesti kako je ona izgledala prije te adaptacije. Bila je kvadratnog oblika, zidana od kamena u krečnom malteru, s tim što se u sredini nalazio slobodan nenatkriven prostor (popločana avlija). Krov je na sve četiri strane bio na dvije vode i pokriven pločom. Prozori su bili dosta mali. Bilo je nekoliko soba među kojima jedna poveća, koja je služila kao učionica, i jedna, nešto manja, koja je služila kao dershana (predavaonica). Nastava se odvijala od kasne jeseni do ranog proljeća. U medresi se učio ahlak, akaid, učenje Kur’ana, tedžvid, tefsir, arapski i turski jezik.

Veličina zgrade je bila, po svemu sudeći, 14 x 11 metara, a visina oko tri metra. Poslije 1935. godine medresa je temeljito adap-tirana i prostorije prilagođene savremenom izgledu, pa je tako izmijenjen i krov i stavljen crijep. Ugrađeni su novi i veći prozori s krilima, izmijenjena sva vrata, podovi, a umjesto šišeta postavljen plafon. Medresa je tada reorganizovana i uvedeni su svjetovni predmeti: zemljopis, povijest, srpskohrvatski jezik, matematika, higijena i još neki drugi. Svake sedmice su dolazili profesori iz Sarajeva rahmetli Hazim Tulić i Salim Ćatić i predavali honorarno, pored muderisa i redovnih nastavnika.

Među konjičkim muderisima bili su: Omer ef. Humo, Ali ef. Borić, Salih ef. Gačo, Agan ef. Kojić, Mustafa ef. Salihbegović, Hasan ef. Smajlović, Rustem ef. Rustempašić, Nezir ef. Hadžiomerović, hafiz Džemal ef. Kršlaković.

Poslije smrti Hadžiomerovića, nekako 1940. godine, medresa je ostala bez muderisa i učenici se počeli rasipati. Koncem 1941. godine došao je za muderisa hafiz Džemal Kršlaković, ali uslijed ratnog stanja medresa nije radila. On je bio samo imam u Junuz-čauševoj džamiji i matičar. Za vrijeme rata u zgradu medrese se uselila milicija talijanske vojske, koja se 1942. godine pod naletom partizana raspršila, a u zgradu se uselili muhadžiri. U tom periodu je zgrada veoma oštećena. Nakon 1945. godine zgrada je nabrzinu adaptirana i pretvorena u poslovnu, a kasnije u stambenu zgradu. Godine 1958. država je nacionalizovala (oduzela) zgradu medrese od Islamske zajednice i time joj onemogućila da medresu koristi za svoje potrebe.

Mjeseca jula 1975. Odbor IZ-a ponovo se obratio SO sa zahtjevom za povrat zgrade medrese u njeno vlasništvo, no i na ovaj zahtjev nije bilo pozitivnog odgovora. Tako da je IZ u maju 1976. godine ponovila svoj zahtjev nakon kojeg je došlo do nekoliko sastanaka organa IZ-a i SO koji su urodili plodom, i u oktobru 1976. godine dobijeno je rješenje o vraćanju zgrade medrese u vlasništvo Islamskoj zajednici. Ovo je kod vjernika na našem području izazvalo veliko oduševljenje koje su potvrdili u kasnijoj opravci i nadogradnji samog objekta.

Nakon povrata zgrade odmah se moralo prići njenoj rekonstrukciji zbog lošeg stanja u kojem se nalazila. Tako su 1982. godine, predvođeni svojim imamima, dobrovoljnim akcijama i prilozima, muslimani Konjica izgradili ovaj objekt.

O radu medrese u Konjicu

U trenutku austrougarske okupacije u Ko­njicu su radile dvije medrese: Derviška (uz Tekijsku džamiju) i medresa uz Čaršijsku džamiju. Godine 1881. ukinu­ta je Derviška[5], pa je do kraja austrougarske vladavine radila samo medresa uz Čaršijsku džamiju, koja se naziva Medresa Junuz-age Prohe.[6] Školovanje u medresi trajalo je tri godine. Primani su učenici sa završenim mektebom, ali su morali polagati prijemni ispit.

Nastava u medresama počinjala je 1. oktob­ra, a završavala 15. jula sljedeće godine, bez ikakvog raspusta.

Medresa Junuz-age Prohe bila je otvorenog tipa i mogli su je pohađati svi muslimani sa za­vršenim mektebom i položenim prijemnim ispi­tom iz Bosne i Hercegovine. Uz medresi je bio osiguran smještaj za učenike (softe) koji ni­su bili iz grada Konjica ili nisu mogli osigurati privatni smještaj. Sredstva za izdržavanje medresa bila su osigurana iz zaklada pojedinaca ili iz Ze­maljskog mearifskog fonda.

Prvi podaci o broju učenika (softa) konjič­kih medresa u vrijeme austrougarske vlada­vine sadržani su u izvještaju o stanju škola na početku školske 1882/83. godine kada ih je bilo 115. To je, uglavnom, i bio kapacitet medresa, što potvrđuju i podaci o broju učeni­ka u periodu 1900-1904. godine.

Školska godina Broj učenika
1900/01. 114
1901/02. 111
1902/03. 100
1903/04. 113

U tom periodu konjička je medresa, po bro­ju učenika, bila najveća pojedinačna medresa u Bosni i Hercegovini. To se vidi iz uporednih podataka o prosječnom broju softa u nekim ve­ćim mjestima, sa stanjem u školskoj 1900/01. godini:[7]

Grad Broj medresa broj učenika prosječno po medresi
Sarajevo 5 234 47
Travnik 3 242 81
Banja Luka 3 100 33
Mostar 3 65 22
Gračanica 2 116 58
Gradačac 2 76 38
Čajniče 2 38 19
Konjic 1 114 114

Učenici konjičke medrese činili su u toj škol­skoj godini 7,2% od ukupnog broja učenika medresa u BiH (1580).

Od školske 1906/07. godine, u kojoj je medresu pohađalo 96 učenika, broj se stalno smanjivao: u 1909/10. iznosio je 74, a u 1914/15. godini samo 32.

U 1914/15. godini učenici konjičke med­rese činili su 8,1% od ukupnog broja učenika medresa u BiH (396).

Broj učenika po razredima, u dvije školske godine, bio je sljedeći:

Školska godina
  1. 1.razred
  1. 2.razred
  2. 3.razred
Svega
1900/01. 40 40 34 114
1914/15. 8 15 9 32

Prema popisu učenika (softa) konjičke medrese na kraju 1900/1901. školske godine, medresa je kako vidimo iz prethodne tabele imala 114 učenika. U pisanoj zaostavštini muderisa konjičke medrese Agana ef. Kojića nalazio se spisak ovih učenika. Podatke iz zaostavštine Agana ef. Kojića sačuvao je njegov sin Esad Kojić iz Mostara.

Njihov spisak donosimo držeći da će neki čitaoci među njima naći svoje pretke.

Red. br. Ime i prezime dob Naselje
1

Rasim (Abdulah) Gašević

11 Mehmed-čauš
2

Mehmed (Smajl) Hadžihusejnović

12 Mehmed-čauš
3

Nedžib (Bajram) Arnaut

12 Hadži-Zulfikar
4

Salih (Halil) Dabranin

12 Polje
5

Derviš (Redžep) Tatarević

12 Junuz-čauš
6

Hamid (Salih) Lugić

13 Junuz-čauš
7

Ahmed (Munib) Džumhur

12 Junuz-čauš
8

Osman (Hasan) Smajić

12 Husejn-begova
9

Fehim (Muharem) Delić

12 Husejn-begova
10

Omer (Began) Agić

15 Mehmed-čauš
11.

Šakir (Hašim) Memišagić

13 Mehmed-čauš
12.

Hamid (Hašim) Memišagić

12 Mehmed-čauš
13.

Mustafa (Nuri) Proho

17 Mehmed-čauš
14

Abdulmumin (Ahmed) Ćibo

14 Spiljani
15.

Salih (Mula Salih) Šljivo

16 Džepi
16.

Salih (Abdulah) Habibija

13
17.

Ahmed (Halil) Kereš

20 Bobovica
18.

Ibrahim (Pašan) Lučkin

20 Bobovica
19.

Mehmed (Salih) Kadić

20 Rakitnica
20.

Hamid (Mustafa) Bandić

17 Rakitnica
21.

Mehmed (Salih) Bandić

17 Rakitnica
22.

Muharem (Alija) Mahić

28 Lisičići
23.

Šećo (Alija) nečitko

18 Kruščica
24.

Sulejman (Ibrahim) nečitko

18 Bjelimići
25.

Murat (Selim) Sofo

18 Foča
26.

Mustafa (Ahmed) Sarajlić

16 Mošćan
27.

Hamdija (Osman) Hadžić

14 Jusuf-beg
28.

Mehmedalija (Ahmed) Hadžić

13 Jusuf-beg
29.

Fehim (Ali) Begtašević

13 Polje
30.

Sabit (Ibrahim) Šerbić

Polje
31.

Islam (Muharem) Begtašević

13 Polje
32.

Mehmed (Lufti) Begtašević

13 Polje
33.

Hamid (Munla Derviš) Karalić

13 Zulfikar
34.

Smail (Sabit) Džumhur

13 Polje
35.

Mustafa (Mustafa) Suvarić

13 Mehmed-čauš
36.

Šakir (Šerif) Alagić

13 Mehmed-čauš
37.

Hasan (Mula Ahmed) Priko

13 Husejn-beg
38.

Mehmed (Omer) Pelić

15 Zulfikar
39.

Nazif(Agan) Mulić

13 Mostar
40.

Ramo (Ahmed) Duvnjak

17 Džepi
41.

Šukrija (Mustafa) Alagić

17 Mehmed-čauš
42.

Mustafa (Mustafa) Đuro

18 Mošćan
43.

Murat (Mustafa)

19 Mehmed-čauš
44.

Jusuf (Abdulah) Džeretić

14
45.

Mehmed (Pašan) Duvnjak

16 Džepi
46.

Arif (Salih) Čomor

22 Lukomir
47.

Alija (Salih) Sušić

17 Umoljani
48.

Alija (Abdulah) Hadžalić

21 Mehmed-čauš
49.

Selim (Ibrahim) Zelić

16 Džepi
50.

Mustafa (Halil) Kadić

15 Raštelica
51.

Salih (Ibrahim) Potur

15 Kruščica
52.

Ragib (Mustafa) Proho

15 Husejn-beg
53.

Abdulah (Ibrahim) Proho

15 Mehmed-čauš
54.

Jusuf (Ahmed) Erzumlić

16 Husejn-beg
55.

Ismet (Ibrahim) H. Husejnović

15 Mehmed-čauš
56.

Ejub (Mula Ahmed) Priko

17 Husejn-beg
57.

Šerif (Ahmed) Mušančić

16 Hadži-Zulfikar
58.

Sabit (Ismail) Hadžihusejnović

16 Mehmed-čauš
59.

Abdulah (Mustafa) Kovač

20 Mehmed-čauš
60.

Emin (Ali) Proho

17 Junuz-čauš
61.

Ahmed (Davud) Kadić

21 Junuz-čauš
62.

Mustafa Abdulah Falan

16 Rudić
63.

Muharem Husein Hakalović

14 Višnjevica
64.

Muhame Alija-aga Hadžialić

15 Mehmed-čauš
65.

Ibrahim hadži Abdulah Hadžialić

15 Mehmed-čauš
66.

Pašan Halil Pirija

16 Džepi
67.

Alija Akif-aga Kadić

16 Hadži-Zulfikar
68.

Sabit Ismail Sokolović

17 Junuz-čauš
69.

Hamza Ahmed-aga Hadžizukić

19 Polje
70.

Murat Ibrahim

17 Husein-bega
71.

Šabah Mušan Pirko

16 Višnjevica
72.

Hasan Alija Ćelmo

23 Višnjevica
73.

Mehmed Hasan Klepo

15 Višnjevica
74.

Selim Mustafa Dženetović

16 Višnjevica
75.

Sulejman Mula Derviš Karalić

14 Hadži-Zulfikar
76.

Abdulah Ibrahim Sokolović

15 Hadži-Zulfikar
77.

Mehmed Mustafa-aga Drače

16 Hadži-Zulfikar
78.

Salih Mahmud-aga Drače

17 Mehmed-čauš
79.

Ismail Salih Hondo

21 Husein-beg
80.

Abduselam hadži Zulfikar Džumhur

16 Mehmed-čauš
81.

Fevzija Sabit-aga Džumhur

17 Mehmed-čauš
82.

Asim Ibrahim Hadžihusejnović

20 Mehmed-čauš
83.

Sulejman Salih Kadić

16 Junuz-čauš
84.

Čamić Salih Ćamil-aga Proho

16 Junuz čauš
85.

Šućrija Adem-beg Repovac

16 selo Repovci
86.

Sabit Ali-aga Alagić

20 Junuz-čauš
87.

Islam Ragib-beg Agić

18 Mehmed-čauš
88.

Ragib Muharem Mulić

17 Husein-beg
89.

Ibrahim h.Vejsil-aga Džumhur

16 Mehmed-čauš
90.

Ahmed Osman ef. Hadžić

18 Husein-beg
91.

Alija Salih Aljović

19 Umoljani
92.

Lutfi Agan ef. Kojić

16 Mostar
93.

Mušan Salih Bahić ?

19 Kula?
94.

Ahmed Muharem Memić

18 Prozor
95.

Ibrahim Mustafa Mezit

21 Orahovica
96.

Derviš Nuhan Vučo

19 Ribići
97.

Hasan Mula Hasan Tahirović

19 ?
98.

Adem hadži Abdulah Hadžialić

17 Mehmed-čauš
99.

Ishak Bećir Anadolac (Anadolu)

18 hadži Zulfikar
100.

Mustafa Osman Hodžić

23 Krmamari
101.

Arif Ali ef. Muftić

18 Polje
102.

Ali Ismail Čito

18 Paprasko
103.

Zulfikar Ali Padalović

21 Gostovići
104.

Hamid Mula Abdulah Džumhur

23 Hadži-Zulfikar
105.

Junuz Mustafa-beg Agić

23 Mehmed-čauš
106.

Adem Muharem-beg Agić

23 Mehmed-čauš
107.

Mehmed Džafer Hadžović

23 Hadži-Zulfikar
108.

Ahmed Alija Prevljak

24 Prevlje
109.

Abdulmumin Ahmed Hakalović

18 Višnjevica
110.

Adem Mehmed Gagula

24 Božidarevići
111.

Adem hadži Abdulah Hadžialić

24 Mehmed-čauš
112.

Halil Ibrahim Žilić

25 Tušila
113.

Ibrahim Alija Karić

24 Orahovica
114.

Osman-beg Ahmed-beg Buturović

24 Polje

Popis je izvršen na dan 21. juna 1901. godine.

Završeni učenici medresa dobijali su titule: hodža, imam ili hatib. Mogli su se zaposliti kao imami džamija ili mualimi (učitelji) u mektebima, ili drugim školama u kojima je bila obavezna islamska vjeronauka.

Od godine 1887. školovanje su mogli nastaviti u Šerijatskoj sudačkoj školi, kako bi se osposobili za kadijsku službu, ili od godine 1893. uporedo s medresom (samo nakon završena dva razreda) u Darul-mualiminu (učiteljskoj kući), kako bi se osposobili za vjeroučitelje u reformisanim mektebima (mektebi-ibtidaija).

Muderisi (profesori) u konjičkoj medresi Ju­nuz-age Prohe, u vrijeme austrougarske vladavi­ne, bili su sljedeće efendije:

–          hadži hafiz Zulfikar ef. Džumhur       (1878-1892)

–          hadži hafiz Salih ef. Gaćo                   (1893-1899)

–          Agan ef. Kojić                                    (1899-1905)

–          Mustafa ef. Salihović                          (1905-1909)

–          Mehmed ef. Tufo                                (1909-1912)

–          Mustafa ef. Jusufbegović                    (1912-1916)

–          Ahmed ef. Kasumović                        (1916-1918).[1] Kao što smo već naveli, u Putopisu Evlije Čelebije se navodi da je Konjic u vrijeme dok je on prolazio njime (juni 1665) imao pored džamija, tekije i drugoga i dvije medrese.

[2] Vidjeti navedeno djelo dr. Kasumovića u bibliografiji str. 225.

[3] U Glasniku VIS-a iz 1976. godine br. 5 str. 484-487.

[4] Bosna ve hersek vilayeti Salnamesi, Def’ a I, sene 1300 (1882).

[5] Bosna ve Hersek Vilaveti Salnamesi, Defa I, sene 1300 (1882).

[6] Od 1860. godine medresa nosi službeni naziv po Junuz-agi Prohi (ocu njenog obnovitelja Mujage Prohe).

[7] Izvor: Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine 1906, op. cit, str. 203.

Piše: Esad Bajić