Džemati i džamije

Džamija u Podhumu

U sastav džemata Buturović Polje sada ulazi i naselje Podhum, koje je prije bilo zaseban džemat. U njemu se nalazi i džamija. Džamija u Podhumu sagrađena je 1885. godine. Sagradile su je džematlije. Džamija je 1935. renovirana. Tom prilikom s krova je skinuta ploča i stavljen crijep. Na džamiji se nalazi drvena munara opkovana limom.Godine 1975. džamija je temeljito obnovljena.

Uz ovu džamiju se nalazi odvojeni mekteb, koji je 2005. godine nanovo izgrađen.

Džamija je u posljednjih 10 godina nekoliko puta renovirana tako da je u nekim dijelovima dobila i novi izgled.

Od efendija koji su obavljali službu u ovoj džamiji ostali su u sjećanju: Mehmed ef. Ahmić, Alija ef. Ahmić, Smail ef. Ahmić, Husejin ef. Rizvić, Hasan ef. Macanović, Bešir ef. Mujak, Ahmet ef. Sitar, Salih ef. Sitar, Salko ef. Borić, Ahmed ef. Zatega, Sadik ef. Hrnjica, Ahmet ef. Ćosić, Meho ef. Suljić i Mustafa ef. Mujala. Dugo godina je, nakon što je džamija ostala bez imama, džumu obavljao i Esad ef. Bajić

Zanimljivo je napomenuti da je Podhum bio općina nakon Drugog svjetskog rata, a 1955. godine imali su telefonsku centralu. Prema nabrajanju džematlija u ovom selu žive porodice: Ahmić, Košpo, Rizvić, Beha, Slato, Begluk, Turković, Čukle i Turak.

Tokom druge polovine  2023.godine džematlije Podhuma pristupile su kompletnoj rekonstrukciji unutrašnjosti džamije u Podhumu čime je ova džamija dobila novi unutrašnji izgled. (Foto: Jasmin Ahmić)