Džemati i džamije

Džamija u Lisičićima

Među objektima koji su akumulacijom Jablaničkog jezera potopljeni nalazila se i džamija u Lisičićima. Od kamena te stare džamije sagrađena je nova džamija na obali Jablaničkog jezera, na području novog sela Lisičići. Za staru džamiju se ne zna tačno kad je napravljena. Po nekim izvorima zgrada koja je potopljena građena je 1820. godine, no u nekim spisima se već 1774. godine spominje  džamija u ovom naselju. Zabilježeno je da je na jednom od njenih stubova na arapskom bilo napisano: Ćamil Ali Borić, što može ukazivati na vakifa ove džamije. Ova džamija imala je kamenu munaru.
Nova džamija je sagrađena 1963. godine. Zemljište za nju uvakufio je Ramo Lihić. A neizostavno treba spomenuti, po svjedočenju mještana, Sarajlić Avdu koji je bio jedan od organizatora gradnje i hizmećar ove džamije do kraja svog života.

Imami u ovom džematu bili su: Mulamehmed ef. Mujić, Hamid ef. Lepara, Muharem ef. Mehić, Avdo ef. Lepara, Salko ef. Lepara, Salko ef. Borić, Fazlo ef. Halilović, Agan ef. Memić, Salih ef. Halilović, Omer ef. Kozić, Mesud ef. Ćosić i sadašnji imam Ćamil ef. Pindžo.

U sastav ovog džemata ulaze još Memidžani, Hondići, Bjelovčina, Cerići i već spomenuti Kralupi.