Džemati i džamije

Džamija u Lisičićima

U džematski odbor Lisičići, pored naselja Lisičići spadaju Kralupi, Memidžani i Hondići.

Među objektima koji su akumulacijom Jablaničkog jezera potopljeni nalazila se i džamija u Lisičićima. Od kamena te stare džamije sagrađena je nova džamija na obali Jablaničkog jezera, na području novog sela Lisičići. Za staru džamiju se ne zna tačno kad je napravljena, pretpostavlja se da je to bilo 1820. godine. Zabilježeno je da je na jednom od njenih stubova na arapskom bilo napisano: Ćamil Ali Borić, što može ukazivati na vakifa ove džamije. Ova džamija imala je kamenu munaru.
Nova džamija je sagrađena 1963. godine. Zemljište za nju uvakufio je Ramo Lihić. A neizostavno treba spomenuti, po svjedočenju mještana, Sarajlić Avdu koji je bio jedan od organizatora gradnje i hizmećar ove džamije do kraja svog života.

Imami u ovom džematu bili su: Mulamehmed ef. Mujić, Hamid ef. Lepara, Muharem ef. Mehić, Avdo ef. Lepara, Salko ef. Lepara, Salko ef. Borić, Fazlo ef. Halilović, Agan ef. Memić, Salih ef. Halilović, Omer ef. Kozić, Mesud ef. Ćosić i sadašnji imam Ćamil ef. Pindžo.

U sastav ovog džemata ulaze još Memidžani, Hondići, Bjelovčina, Cerići i već spomenuti Kralupi.

Prezimena koja susrećemo u ovim naseljima su: Ahmetović, Avdić, Baraković, Bašić, Bisić, Boloban, Borić, Duraković, Dželilović (brojno), Gego, Halilović (brojno), Hejub, Herić, Hrnjić, Kevrić, Kovačević, Kozić, Lapo, Lepara (brojno), Lihić, Malanović, Mašić, Mehić (brojno), Memidžan (brojno), Muhibić, Mujkić, Murtić, Parcan, Pindžo, Pozder, Pripo, Redžo, Salihović, Sinanović, Spoma, Sultić, Šabanović, Šehović, Šljivo, Špago, Vrtić, Zukić…