Džemati i džamije

Džamija u Čelebićima

Džematski odbor Čelebići obuhvata naselja: Čelebići, Lape, Husamovilći, Radešine i Hajduci.

U turskim dokumentima Čelebiće nalazimo pod imenom Grković Gornji i Grković Donji. U Čelebićima je otprije u zaseoku Husamovići postojao mesdžid. Izgrađen  je prije 1956. godine kada je izdata “dozvola da se može koristiti za obavljanje namaza.”  1990. godien postavljeni su temelji džamij u Čelebićima, na obali Jablaničkog jezara. Gradnja džamije je zbog ratnih vremena stala te je ista završena i svečano otvorena 25. augusta 2007. godine.  Imam u ovom džematu je Salih ef. Jusupović, koji je zamijenio Saliha ef. Nefera, koji je nekoliko godina bio imam u ovom džematu, prije i u toku gradnje džamije.

Na području džemata Čelebići zastupljena su prezimena: Ahmetović, Alibašić, Bajramović, Balić, Bašić, Begluk, Bešlić, Boloban, Bukvić, Cero, Čehić, Čohković, Ćorić, Delalić, Drežnjak, Džajić, Džilitović, Džino, Điver, Đono, Gagula, Gološ, Gorančić, Habibija, Hajduk, Hakalović, Halilović, Hasanaj, Hodžić, Huko, Husić, Idrizović, Islamović, Karađuz, Karić, Kasalo, Kezo, Korić, Kovačević, Kozić, Kurtić, Kurtović, Lapo, Letić, Lojić, Makan, Malokos, Masleša, Mašić, Mehić, Melez, Memić, Mezit, Moro, Munikoza, Mustafić, Mušić, Mutapčija, Nuhić, Omerović, Padalović, Pajazit, Pičuga, Piralić, Pirija, Pozder, Pripo, Proho, Repeša, Sakić, Salkica, Spahić, Šahović, Šehić, Šoto, Špago, Talović, Tucaković, Turović, Variščić, Veljković, Voloder, Zahirović, Zatega, Žiko, i dr…

Džamija u Čelebićima