Odabrani tekstovi

Istigfar – olakšanje svake tegobe

Piše: Alma Poljić-Alić

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Ko bude mnogo činio istigfar Allah će mu olakšati svaku tegobu, dat će mu izlaz iz svake situacije i opskrbit će ga odakle se i ne nada.”

Jedna sestra pripovijeda da je njen suprug umro kada je imala trideset godina. Morala se sama brinuti za pet sinova i kćeri. Mnogo je plakala. Osjećala se nesretno, strah ju je obuzimao jer su djeca mala a primanja nedovoljna za život. Na kašičicu je trošila ono malo što je preostalo od imetka. Dalje kazuje: “Jedne prilike, sjedeći u svojoj sobi slušala sam jednog učenjaka kako govori: ‘Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘Ko bude mnogo činio istigfar Allah će mu olakšati svaku tegobu, dat će mu izlaz iz svake situacije i opskrbit će ga odakle se i ne nada.’ Nakon toga sam mnogo činila istigfar, a i od moje djece sam tražila da isto to rade. Kunem se Allahom da ni šest mjeseci nije prošlo, a Allah, dž.š., nam je dao obilnu nafaku. Jedan od mojih sinova je postao najbolji učenik, naučio je cijeli Kur’an napamet, ljudi su počeli da brinu o njemu, kuća nam se ispunila svakim dobrom. Uzvišeni Allah je uputio i čestitim učinio sve moje sinove i kćeri, lišio me brige, tuge i žalosti i postala sam najsretnija i najzadovoljnija žena.’”

Jedan suprug dijeli svoje iskustvo i kaže: “Kad god sam bio grub prema supruzi i kad bismo se posvađali ili imali bilo kakvih problema, od srdžbe bih odmah izašao iz kuće. No, odmah po izlasku iz kuće bi se u meni rodila neodoljiva želja da se vratim, zatražim oprosta i učinim je sretnom. Rekao sam joj za taj osjećaj, a ona me upitala: ‘Znaš li zašto?’ Tražio sam odgovor, a ona reče: ‘Čim bi ti nakon naše svađe izašao iz sobe, ja bih mnogo i iz sveg srca činila istigfar, sve dok se ti ne bi vratio i usrećio me.’”

Iz navedenog hadisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i dva životna primjera možemo uvidjeti važnost i moć istigfara. Zato nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio da u svim prilikama izgovaramo istigfar rekavši: “O ljudi, tražite od Allaha oprost i pokajte se, zaista i ja oprost u svakom danu zatražim i po stotinu puta”

Hasanu el-Basriju dolazi čovjek i žali se da kiša nije dugo pala, a on mu reče: “Traži oprosta za grijehe – uči istigfar!” Dolazi mu drugi čovjek i žali se na neimaštinu, pa mu on odgovori isto kao i prvom: “Traži oprosta za grijehe!” Potom mu dolazi treći i žali se da mu je žena nerotkinja, a četvrti se požali da zemlja ništa ne rađa, pa i njima Hasan el-Basri poruči: “Učite istigfar – tražite oprosta od Allaha!” Prisutni rekoše: “Kako si ti Hasane čudan! Zar svakome ko ti se na nešto požali nudiš isto rješenje i kažeš:  ‘Traži oprosta za grijehe!’” Hasan el-Basri im reče: “Zar niste čitali ajete iz sure Nuh: (…) i Nuh je govorio: ‘Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašće, i rijeke će vam dati.’(Nuh, 10-12)

Ako želite biti sretni i zadovoljni, učite istigfar, jer Allah kaže: Od Gospodara svoga oprost tražite i pokajte se, On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite. (Hud, 3)

Ako želite da se sačuvate od nesreća i katastrofa, učite istigfar jer Uzvišeni Allah kaže: A Allah njih kazniti neće sve dok među njima ima i onih koji oprost traže! (El-Enfal, 33)

Kao što možemo primijetiti, istigfar je lijek za mnoge bolesti, rješenje za mnoge probleme, garant uspjeha i na ovom i na budućem svijetu. Zbog toga je vrlo važno da svakodnevno što više izgovaramo “estagfirullah” i svom Gospodaru se približimo, jer ako mi Njega ne zaboravimo, zasigurno ni On nas neće.

Prihvatimo savjet koji su oporučivali svi poslanici svojim narodima, a to je da što više istigfar činimo ako želimo Allahove blagodati i sreću na oba svijeta.

(Edukativni magazin Moj ramazan, broj 6, mart 2024.)