Medžlis Konjic

Buturović Polje: Mevludski program

U srijedu, 27. septembra 2023. godine poslije akšam namaza u džamiji u Buturović Polju upriličen je mevludski program. Mevlud su učili imami Medžlisa Islamske zajednice Konjic, a džematlijama su se obratili, kao domaćim Senahid ef. Zukan, imam džemata Buturović Polje i kao predavač, glavni imam Medžlisa IZ Konjic Refik ef. Delić.

Senahid ef. Zukan je podsjetio džematlije na  hadis kojeg su prenijeli imam Ahmed i Nesai od Enesa, a on od Allahova Poslanika, s.a.v.s. :  “Omiljen mi je miris i žene, a radost moga oka je u namazu.” Te podsjetio na obaveznost, važnost namaza u životu vjernika.

Refik efendija se na početku svog obraćanja dotakao tradicije mevluda u našim krajevima. Tradicije koja, kako je rekao, nije bila vezana samo za mjesec rebiul-evvel nego se održavala tokom čitave godine i u raznim prigodama od useljenja u kuću, odlaska na hadž, rođenja djeteta  do drugih sličnih prigoda.

Uzvišeni Allah nam je objavio: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab, 21).

Danas će mnogi reći da se punina islama ne može živjeti u našem vremenu, a Poslanik, a.s., nam je pokazao da može i u težim okolnostima od naših današnjih. Potrebno je vratiti se vrijednostima života, suštinskim, kojim nas uči voljeni Poslanik, mijenjati sebe tim vrijednostima i onda ćemo vidjeti da se može mijenjati i svijet.

Stoga nam nikad ne može biti puno ovakvih programa, prilika, mevluda u kojima ćemo se podsjećati kuda nam je i kako ići. Ko hoće ići kuda treba  njemu je Poslanik uzor, no, danas, vidimo hiljade uzora  koji se nude i nameću kao takvi i nama i našoj omladini, a koji ih ne vode kuda treba, koji ne vode ni u lično ni u društveno dobro.- kazao je Refik efendija.

Glavni imam je citirao i Poslanikove riječi: Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svi moji sljedbenici ući će u džennet, osim onog ko to odbije.” Bi rečeno: “A ko će to odbiti, o Allahov Poslaniče!” On reče: “Ko mi se pokori ući će u džennet, a ko mi bude neposlušan, taj je odbio.”

Poslanikove riječi: “Svi moji sljedbenici ući će u džennet…” odnose se na one koji su se odazvali njegovom pozivu. Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, napravio izuzetak, pa je rekao: “…osim onog ko to odbije”, odnosno osim onih koji su zgriješili odbijajući poslušnost koja je ujedno i uslov ulaska u džennet. Naime, onaj ko izostavi činjenje uzroka neke stvari, on je istu tu stvar odbio i sam je sebi zabranio. I ovim izuzetkom oni su upozoreni na strašnu kaznu.- pojasnio je Refik efendija podsjećajući okupljene na riječi Senahid efendije na početku programa o značaju namaza u životu vjernika, kroz hadis kojeg je citirao:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje, pa rekao: “Es-selamu alejkum, boravište naroda koji vjeruje, i mi ćemo vam se, inšallah, pridružiti. Volio sam da smo vidjeli našu braću.” Rekoše: “Nismo li mi tvoja braća, o Allahov Poslaniče?” “Vi ste moji ashabi, a moja braća su oni koji još nisu došli na ovaj svijet.” Rekoše: “Kako ćes poznati one koji još nisu došli, od tvog ummeta, o Allahov Poslaniče?” Reče: “Reci mi, kada bi čovjek imao konje s bijelim biljegom na čelu, da li bismo ih mogli prepoznati među potpuno crnim konjima?” Rekoše: “Mogli bismo, Allahov Poslaniče.” On reče: “Naša će braća doći svijetlih (bijelih) lica i čisti od abdesta, a ja ću ih predvoditi na Havd (vrelo Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem).