Odabrani tekstovi

Neizmjerna dobra ramazana

Hvala Allahu, Darovatelju blagodati i svakog dobra, koji je naredio Svojim robovima da čine dobra djela i podstiče ih da budu ispred drugih u pokornosti Njemu. Svjedočimo da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i svjedočimo da je Muhammed Njegov rob i poslanik, neka je na njega Allahova milost i blagoslov, i na njegove ashabe i one koji ih slijede u dobročinstvu do smrtnog časa.

,,O vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da bi ste se grijeha sačuvali.” (El-Bekare, 183.)

Nema nijednog odabranog vremena, a da Allah u njemu nije propisao neku vrstu pokornosti s ciljem približavanja Njemu, i da nije spustio Svoju milost kojom obasipa koga hoće od svojih robova. Danas klanjamo posljednju džuma-namaz u mjesecu ša’banu. Ramazan nam užurbano ide u susret i, ako Bog da, prvi teravih-namaz klanjat ćemo u srijedu navečer, a  prvi dan ramazana zapostit ćemo sljedećeg četvrtka.

Mubarek ramazan je, kako ga Svemilosni opisuje, “neznatan broj dana” (El-Bekare, 184). Njegovi dani se poste uzastopno, a prolaze brzo. Opskrbimo se i pripremimo za njegov dolazak, a najbolja opskrba je bogobojaznost.

Allah, dželle šanuhu, Mudri i Sveznajući, propisao je ramazanski post sa uzvišenim ciljem. Ramazan je odgojna škola, popravljanje i duhovno uzdizanje i čišćenje. U ramazanu se čovjek usteže od dozvoljenih, a posebno zabranjenih stvari, pokoravajući se Allahu, izvršavajući Njegovu volju i postižući takvaluk. Allah, dželle šanuhu, privilegovao je post posebnom odlikom – pripisao ga je Sebi, što nije slučaj ni sa jednim drugim ibadetom. On je tajna između roba i Rabba, i niko za nju ne zna osim Allah, dželle šanuhu.

Rekao je Uzvišeni Allah u hadisu kudsi: ,,Svako djelo pripada sinu Ademovom osim posta, on je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem.”

Nagradu za post Uzvišeni je pripisao Svom plemenitom Biću, a On je Najplemenitiji i Najdarežljiviji. Nagrada je vrijedna koliko je vrijedan njen Davalac, zato je nagrada za post nesaglediva, mnogostruka i neprocjenljiva. Ramazan je mjesec svakog dobra. U njemu se u okove povezuju šejtani, zatvaraju vrata Džehennema a otvaraju vrata Dženneta, uči Kur’an, i spuštaju meleki na zemlju. Mjesec milosti, dobra, blagoslova i oprosta. Mjesec iscrpljenih i umornih tijela, ali radosnih srca, mjesec svijetlih džamija i kosmičkog zikra, spominjanja Milostivog. Mjesec razmišljanja, pokornosti i dove.

Ko isposti njegove dane i provede njegove noći u namazu, vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi. U njemu je noć bolja od hiljadu mjeseci, ko je provede u namazu, vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu

oprošteni prošli grijesi.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ,,Kada nastupi prva noć ramazana, šejtani i prkosni džini bivaju povezani u okove, pozatvaraju se sva vrata Džehennema, nijedna njegova vrata ne ostanu otvorena, i pootvaraju se sve džennetske kapije, nijedna njegova kapija ne ostane zatvorena. Svake noći ramazana doziva glasnik: “O ti koji žudiš za dobrom, pohrli, a ti koji žudiš za zlom, zastani. Allah svake noći nekoga oslobodi od vatre.”

Kapije dobra u ovom mubarek mjesecu su mnogobrojne: kapija posta i noćnog namaza; kapija zekata i sadekatul-fitra, kapija iftara i održavanja rodbinskih veza; kapija brige o jetimima; kapija sadake i dobročinstva; kapija mukabela i teravija, kapija itikafa…

Raspitajmo se u ramazanu o našoj braći muslimanima i pomozimo im i u dunjalučkim stvarima i u pitanjima vjere. Budimo blagi i osjećajni, jer među njima ima onih za koje Uzvišeni veli: “…pa onaj koji nije u to upućen misli da su, zbog skromnosti, imućni; poznat ćeš ih po izgledu njihovu, oni proseći ne dodijavaju ljudima.” (El-Bekare, 273)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem bijaše u ramazanu  darežljiviji od blagog povjetarca jer se u njemu susretao sa Džbrilom, i pred njim učio Kur’an, razmišljajući o njegovim ajetima, poukama, tajnama i mudrostima. Džibril mu je dolazio svaki dan u ramazanu i podučavao ga Kur’anu. Kada musliman spoji kod sebe post i učenje Kur’ana, imat će dvojicu šefatdžija/zagovornika na Sudnjem danu. “…na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od drúge svoje i od sinova svojih – toga  Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti.” (Abese, 34–37)

Učeni prethodnici su pripremajući se za doček ramazana mudro govorili: ,,Znaj da vjernik u ramazanu uporedo vodi dvije vrste džihada – borbe na Allahovom putu, post danju i namaz noću. Ko spoji ove dvije vrste džihada, i svakoj od njih dâ njegovo pravo, i strpi se na njima, bit će nagrađen bez računa.”

Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Činite dobra djela cijeli život, i napojite se sa vrela Allahove milosti, jer Allah svojom milošću napaja koga hoće.”

Sretan je onaj ko iskoristi odabrane mjesece, dane i trenutke i približi se svome Gospodaru, čineći dobra djela, možda baš njega Allah obuhvati Svojom dobrotom i milošću, i spasi ga od vatre i njenih strahota.

Evo, Božija milost se spustila, džennetski lahor je puhnuo, o, razumom obdareni, požuri i potrudi se, jer: “One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!” (El-Ankebut, 69).

Allah podario meni i vama blagoslov u Časnom Kur’anu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha tražim oprost za sebe i vas, a tražite i vi, On puno prašta i Milostiv je.