Hutbe

Vjera pojedinca mjeri se odnosom prema emanetu

Muftija banjalučki Nusret-ef. Abdibegović predvodio je džuma namaz u Ferhat-pašinoj džamiji u Banja Luci a u hutbi koju je kazivao govorio je o emanetu, povjerenju i odgovornosti.

Podsjetio je da se vjera svakog pojedinca mjeri njegovim odnosom prema emanetu. Neodvojiv od toga je i društveni segment emaneta, upozorava Abdibegović u hutbi koju prenosimo u cjelosti.

Uzvišeni Allah veli: „Allah vam naređuje da stvari od povjerenja date onima kojima pripadaju, a kada sudite među ljudima, da pravedno sudite. Savjet Allahov je, uistinu, divan i Allah doista, sve čuje i sve vidi.“ (En-Nisa, 58.)

Draga braćo, poštovane sestre

U naravi ljudskog bića, kao jedinke ili pojedinca, uklesan je kod emaneta, za življenje, koji ujedno znači odgovornost i povjerenje.

Bez imana taj emanet ili njegova realizacija ima značajnu površnost, lakoumnost i nepravednost.

Kako bez emaneta vjere, njene punine, razumjeti i prevazići sve životne izazove, kojima smo svakodnevno suočeni, kao što su: život i smrt, sjećanje i nadanje, tuga i radost, uspjeh i neuspjeh, vjera i nevjera, uputa i zabluda, znanje i neznanje, starost i mladost, zdravlje i bolest, prijateljstvo i neprijateljstvo?

Gledano kroz prizmu duha hadisa koji život tretira kao emanet, povjerenje i odgovornost, a koji glasi: „Namaz je emanet, abdest je emanet, vaganje je emanet, mjerenje je emanet, brojanje nečega je emanet, a najveći emanet od svega jeste povjerena stvar.“ (Bejheki) Čovjek je pod stalnim emanetom.

Vjera svakog pojedinca se mjeri njegovim odnosom prema emanetu, zato Poslanik veli: „ Nema vjere onaj koji nema emaneta, niti ima vjere onaj koji nepoštuje dogovor.“ (Ahmed)

U društvenom smislu emanet se ogleda: imenovanjem na funkciju osobe prema njenoj stručnosti i kvalifikacijama, ukazivanje povjerenja za vršenje općih poslova sposobnim ljudima, pružanje moralne i materijalne pomoći i podrške učenim, pobožnim, vrijednim i poštenim građanima u društvu, permanentnu darežljivost, dostojanstveno strpljenje, pomaganje, ukazivanje poštovanja prema roditeljima, te kod budućih generacija treba razvijati empatiju i ljubav prema zavičaju i domovini.

Iz naprijed navedenih segmenata vjerske i društvene dimenzije, da se zaključiti da se emanet odvija u dva pravca: prvi kroz izvršavanje ibadeta, obreda, radi postizanja Božijeg zadovoljstva; drugi kroz izvršavanje pojedinačnih obaveza u društvu radi postizanja harmonije i sklada u istom, te činjenja Bogu ugodnih djela.

Ukoliko se ne ide tim željenim putem i zacrtanim ciljevima, onda hadis „A kada se stvari povjere ljudima, koji za njih nisu sposobni, očekuj Sudnji dan“ (Buharija), ima svoje značenje u dekadenci i devastaciji društva. Da nije vjere, šta bi čovjeka održavalo na njegovom putu života, uzdizanja i sretnosti. Zato Kur’an kaže:“ Spašeni su oni koji čuvaju povjerene stvari, riječi i obaveze.“ (El-Mu’minun, 8.)

Draga braćo i poštovane sestre

Do jučer smo svjedočili naš emanet posta ramazanskih dana, a danas prisustvujemo i svjedočimo emanetu džemata i hifzu Kur’ana, a koliko sutra ili, u dogledno vrijeme, pripremit ćemo se za obavljanje hadždža i žrtvovanja naših kurbana. Uzvišeni veli:“ Mi smo nebesima, Zemlji i planinama, ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek- a on je zaista prema sebi nepravedan i lahkomislen.“ (Ahzab, 72.)

Molim Allaha dž.š da nas na putu Istine osnaži, pomogne i učvrsti, a da našim umrlim podari džennetske perivoje.

Amin!

(Preporod.info)