Odabrani tekstovi

Pronađi pravog prijatelja

“A vjernici i vjernice prijatelji su jedni drugima: traže da se čine dobra djela,a od nevaljalih odvraćaju, i namaz obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista Silan i Mudar.” (Et-Tevba, 71)

Pronaći dobrog prijatelja za mnoge ljude je cjeloživotni izazov. Život bez prijatelja je duševno siromašan život, život bez sagovornika, oslonca i bliskosti. Osoba koja slijedi savjet da prije kupovine kuće prvo nađe komšiju, a prije odlaska na put saputnika, spriječit će mnoge nevolje koje ga u životu mogu sustići. Prijateljstvo je i rizik. Uvijek postoji strah od deklarativnih  prijatelja, od mnoštva prijatelja u dobru i prijatelja-kalkulanata koji nas u boli i nevoljama prvi napuste i  okrenu nam leđa.

Ipak, alternativa prijateljstvu je usamljenost, a Poslanik, a.s., savjetuje da je vjernik koji strpljivo podnese neku nevolju od ljudi, bolji od onoga koji se povuče od ljudi, te na taj način ne trpi nikakve nevolje koje od njih mogu doći.

Može se reći da, po pravilu, vjernik, kao neko ko daje  prednost zajedništvu, požrtvovanosti i prijateljstvu, često bude na udaru dvoličnjaka i zbog njih pretrpi neku štetu, moralnu ili materijalnu.

Pravo prijateljstvo jedino može biti ostvareno uz obostrano poštovanje i uvažavanje. Zbog toga bi trebalo imati na umu drevnu izreku: “U razgovoru s ljudima koji ti ne pridaju isti značaj kakav ti pridaješ njima, nema nikakva dobra.”

Zajedništvo u koje se ne ulaže trud i radi kojeg se ne čini žrtva, iako izgleda kao prijateljstvo, nikad neće imati priliku da se razvije u čvrsto prijateljstvo. Zbog toga prijateljstvo počinje kao poznanstvo, a upoznavanjem se duše srode. Poslanik, a.s., je rekao: “Duše su zajednica okupljena na jednom mjestu. One koje se slože, zbliže se (i spoje). A one koje se ne slože, ne razumiju se i rastanu se.”

Poznavanje i upoznavanje, poteškoće i nesporazumi koji se povremeno dešavaju, imaju svoj smisao naročito u trenucima kad dođe do nesuglasica i napetosti. Srca koja uspješno prevaziđu takve ispite prijateljstva, stavljaju svoj trajni žig i potpis na čvrsto prijateljstvo.

Jednom je Poslanik, a.s., posavjetovao ashabe da se okite sa tri svojstva kako bi umanjili manevarski prostor lažnim prijateljima i prerušenim neprijateljima: “Kod koga se nađu sljedeće tri osobine, Allah će mu olakšati polaganje računa i Svojom milošću uvest će ga u Džennet.” Radoznali ashabi upitaše: “A koje su to, Allahov Poslaniče?” On im odgovori: “Dajite onome ko vama ne da, oprostite onome ko vam je nanio nepravdu i otiđite onome ko vama ne dolazi.” Ashabu koji ga je upitao: “A šta ću postići kad sve to uradim?”, odgovorio je: “Lahko ćeš položiti račun i Allahovom milošću ući ćeš u Džennet.

Do trenutka kad će prijateljstvo biti iskušano, potrebno je pronaći način da se ispolje pravi karakter i narav prijatelja. Jednoj osobi koja je u pokrenutom sudskom procesu željela da svjedoči, hazreti Omer je rekao: “Ne poznajem te, iako to što te ja ne poznajem nije prepreka da ti svjedočiš. Pozovi nekoga ko te poznaje.” Jedan od onih koji su se tu nalazili uključio se u razgovor kazavši: “Ja ga poznajem.” Hazreti Omer mu se okrenuo i upitao: “Kako ga poznaješ?” Odgovorio je: “Poznajem ga kao časnog i pravednog čovjeka.” Međutim, hazreti Omer, koji nije bio zadovoljan ovim kratkim odgovorom, nastavi ispitivati: “Je li on tvoj blizak komšija čiji dan i noć poznaješ, te gdje ide i ko mu dolazi?” Ovaj odgovori: “Ne.” Na pitanje: “Jeste li u kakvim trgovinskim vezama u kojima se ispoljila njegova vjerska osjećajnost?”, čovjek ponovo odgovori: “Ne.” Na sljedeće pitanje: “Je li vam je bio saputnik pa ste u najboljem obliku mogli da vidite njegovu lijepu narav?”, ponovo je odgovor bio “ne”. Potom se okrenuo osobi koja je trebala svjedočiti i rekao: “Hajde, pronađi nekoga ko te, zaista, poznaje.“

Poslanik, a.s., je rekao: “Vjernik je vjerniku ogledalo.” Time je skrenuo pažnju na to da, u principu, prijatelji jedni drugima počnu vremenom neminovno sličiti. Time što nesvjesno preuzimamo karakter i osobine svoga izabranog prijatelja stavlja se naglasak na trezvenost  prilikom  biranja prijatelja.  Naši izbori nerijetko o nama govore više od nama od naših sposobnosti.