Stubovi predanosti Bogu

Autor: Abdussamed Podojak Ramazan nedvojbeno ostavlja traga na čovjekovu nutrinu, pa je idealna prilika da određene vrijednosti i principe presli

Read More

Šta poslije ramazana

“Džine i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju.” ( Az- Zariyat, 56.) Islam nije sezonska vjera.. Ono što smo ibadetom postigli u ramazanu, lj

Read More