Odabrani tekstovi

Tri miradžske poruke

Dunjalučki putevi su, mudrošću Gospodara svjetova, raznoliki. Sazdani su od uspona i padova, radosti i tuge koji se smjenjuju i prepliću u životu svakog čovjeka. Kada govorimo o ljudskoj dimenziji Božijeg poslanika a.s., neminovno je da ćemo pronaći sav taj mozaik Božije mudrosti. Poslanikov životni put je vrelo mudrosti i istinsko bogatstvo primjerā kojima možemo unaprijediti vlastiti spoznajni put.

Senetul-huzn ili Godina tuga je posebno razdoblje života Poslanika a.s. Godinom tuge je nazvana deseta godina njegovog poslanstva jer je u njoj pretrpio velike gubitke. Njegova supruga Hatidža i amidža Ebu Talib su preselili na bolji svijet. Supruga s kojom je podijelio radost svoga poslanstva i amidža koji mu je bio životni zaštitnik. Također, u ovoj godini Muhammed a.s., je doživio velike izazove u širenju misije. Putovanje u Taif rezultiralo je neuspjehom, čak je bio protjeran i kamenovan.

Imajući u vidu sve navedeno, možemo ustvrditi da je ova godina s pravom nazvana Godinom tuge.

Mi se nalazimo na koncu mjeseca redžeba, mjeseca s kojim je okončana Godina tuge. Nakon najtežih gubitaka, Poslanik je dobio najveće počasti. To je Božiji zakon i Božije obećanje: olakšanje dolazi nakon tegobe:

,,Ta, zaista, s mukom je i last, zaista, s mukom je i last!” (El-Inširah, 5-6)

Last ili olakšanje je uslijedilo nakon Godine tuge u vidu Israa i Miradža, Noćnog putovanja Muhammeda a.s., iz Mekke u Jerusalem, a zatim iz Jerusalema u nebeske sfere. U susret nam dolazi mubarek noć Lejlei Miradž. To je velika poruka I ovog događaja, nakon tegobe dolazi olakšanje.

Možemo kazati da je događaj Isra i Miradža, uz početak objave, najveća počast Muhammedu, a.s.:

,,Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi.” (El-Isra, 1)

U hadisima Božijeg poslanika, kao i u njegovim biografijama – sirama, detaljno su opisani Isra i Miradž. U društvu meleka Džibrila, došao je do najviših nebeskih sfera. Čak je i najodabraniji melek zastao, a Poslanik a.s., je nastavio svoj put u blizinu Gospodara svjetova –  na dva luka i bliže do Allaha dž.š., kako se navodi u suri En-Nedžm. Zatim, slijedi susret Muhammeda, a.s., sa drugim vjerovjesnicima koje je susretao na nebeskim spratovima i sa kojima je razgovarao.

Miradž je naš podsjetnik na razgovor Allaha dž.š., sa Pejgamberom, a.s., kojeg svakog dana, na svakom namazu učimo: Ettehijjatu lillahi ve-s-salevatu, ve tajjibatu… -,,Pozdravi, blagoslovi i lijepe riječi pripadaju Allahu.”

Miradž je kamen temeljac naše duhovnosti,  jer smo kao Ummet Poslanika a.s., na poklon dobili salat ili namaz. Salat je u osnovi najčvršća veza sa Stvoriteljem. Na poklon smo dobili konstantnu vezu sa našim Stvoriteljem kroz klanjanje namaza.

Od svih stubova islama, jedino je namaz propisan na Noćnom putovanju. To nam dovoljno govori o uzvišenosti ovog ibadeta. Sjetimo se perioda Poslanikovog života prije Miradža. Namazom su otklonjeni tuga i briga iz njegovog života. Sa namazom je došlo olakšanje.

Poslanik nam je, kako se navodi u predajama, prenio i poruke Ibrahima a.s., koji mu je kazao: ,,Muhammede, poselami svoj ummet i reci mu da je Džennet lijep i reci mu da je džennetska zemlja dobra i da je džennetska voda slasna i da plodovi uspijevaju, a da je zikrullah najbolje što mogu posijati!”

Namaz – veza sa Allahom dž.š., i zikr – spominjanje Allaha su druga velika poruka Isra i Miradža.

Za nas je veoma važan i povratak Muhammeda a.s., na zemlju. Teško je i pokušati razumjeti tu dimenziju u kojoj se Poslanik vraća na zemlju nakon što je boravio u blizini Gospodara svjetova. Ali to je bio isti onaj Poslanik, koji je uvijek za sebe isticao da je prvo Božiji rob pa onda Poslanik. Na toj dimenziji je zasnovan i naš šehadet – Ešhedu enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. Ma kakave počasti doživjeli, ne zaboravimo da smo Božiji robovi koji Mu se približavaju namazom i zikrom!

Povratak u Mekku nakon Isra i Miradža bio je izazov. Ko će povjerovati u to putovanje? Mekkanski mušrici sigurno neće. Kao da su priželjkivali jedan takav događaj kojim će svoju propast upotpuniti govoreći da je Poslanik lažac. Međutim, Poslanik a.s., je imao svoga Ebu Bekra. ,,Čudite se da je Muhammed, s.a.v.s., u jednoj noći otputovao do Mesdžidul-aksaa i nazad? Pa ja sam mu povjerovao i više od toga a to je da prima Objavu sa nebesa.” – riječi su kojima je Ebu Bekr, r.a., praktično opisao povjerenje. Ebu Bekr je odabrao stranu Istine, zbog toga nije imao ni najmanju sumnju.

Povjerenje, lojalnost i odanost su vrline bez kojih međuljudski odnosi ne mogu ispuniti svoj smisao. Treća velika poruka Isra i Miradža je povjerenje. Na tim vrlinama Poslanik a.s., je gradio svoj odnos sa ashabima. Zbog toga je uspio, zbog toga je uživao njihovu bezrezervnu podršku, zbog toga je on predvodnik Ummeta koji će ga odano slijediti do Sudnjeg dana.

Draga braćo, uskoro se završava mjesec redžeb. Preostaje nam samo jedan mjesec do dolaska mjeseca ramazana. Neka nam Isra i Miradž, kao i ostale mubarek noći, budu snaga kojom ćemo ojačati naše vjerovanje. Podsjetićemo se da nakon tegobe, zaista, dolazi olakšanje, da su namaz i zikr neraskidiva veza sa našim Stvoriteljem, i da je povjerenje vrlina bez koje ne možemo uspjeti.

Molim Allaha dž.š., da nas uputi na Pravi put! Amin.