Medžlis Konjic

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistrirao Adis ef. Hebibović

20. januara 2022. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic Adis ef. Hebibović odbranio je magistarski rad iz oblasti hadisa te tako stekao zvanje Magistar islamskih studija.

Tema magistarskog rada je bila „Hadis u akaidu maturidijske škole“.

Mentor za izradu rada je bio Dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu prof. dr. Zuhdija Hasanović.

Članovi komisije za odbranu ovog rada su bili: prof. dr. Zuhdija Hasanović, doc. dr. hfz. Kenan Musić i doc. dr. Orhan Jašić.

Adis Hebibović sin Emina i Šerife je rođen 08.10.1990. godine u Konjicu. Osnovnu školu u Glavatičevu je završio 2004. godine kao učenik generacije. Svoje daljnje školovanje je nastavio u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru gdje je bio drugi učenik u generaciji. Nakon medrese kratko boravi u Kairu (Egipat) gdje proširuje svoje znanje iz arapskog jezika. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu završava 2013. godine, u roku, među tri najuspješnija studenta i tako stiče zvanje profesora islamske teologije.

Od 01.01.2014. godine Adis Hebibović je zaposlen kao imam, hatib i muallim u džematu Glavatičevo Medžlis IZ Konjic. Potom je od 01.02.2018. godine angažovan kao imam, hatib i muallim u džematu Podorašac.

Oženjen je suprugom Adelom koja je također svršenica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Otac je sina Zafera i kćerke Ismihan.