Mevludski šapat: MIRADŽ

MIRADŽ   U tim tegobama jedne će noći Džennetski burak Muhamedu doći Da ga prenese iz hrama u Mekki Brzinom velikom u Hram daleki.[15]   U

Read More