Medžlis Konjic

Prezentacija akcije KURBANI 2021.

U ponedjeljak 28. juna 2021. godine u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Konjic održan je redovni sastanak imama Medžlisa IZ-e Konjic.  Sastanak je vodio i istim predsjedavao glavni imam Medžlisa IZ-e Konjic Refik ef. Delić, a na dnevnom redu, pored tekućih pitanja koja se tiču vjersko-prosvjetne službe Medžlisa IZ-e Konjic, razgovarano je i o pripremama za Kurban-bajram.

U okviru ovog pitanja imamima su se obratili i predstavnici Karađoz-begove medrese profesor mr. Suad Mujakić i sekretar Almir Potur koji su prezentovali kompletnu akciju KURBAN ZA MEDRESU. Ovom prezentacijom imami su upoznati o efektima ove akcije, načinu njene realizacije, te svim drugim detaljima koji su neophodni za potpuno sagledavanje njene koristi i važnosti.

Ova prezentacija je od strane imama ocijenjena veoma kvalitetnom i potrebnom kako bi se džematlijama mogla pružiti potpuna slika i otkloniti određene  moguće nedoumice kada je u pitanju uplata kurbana za Karađoz-begovu medresu u Mostaru.

KURBAN ZA MEDRESU je akcija kojom Karađoz-begova medresa osigurava godišnje potrebe u mesu za ishranu svojih učenika u internatu.
Muslimani – obaveznici klanja kurbana u ovoj akciji daruju kurban Karađoz-begovoj medresi. Oni koji žele mogu za svoje potrebe uzeti jednu trećinu kurbanskog mesa, što je potrebno naglasiti prilikom uplate i ostaviti kontakt podatke.
U organizaciji Karađoz-begove medrese vrši se nabavka stoke, potrebni veterinarski i sanitarni pregledi, i na šerijatski način vrši klanje stoke.

KURBAN ZA MEDRESU se može uplatiti na blagajnoj u Karađoz–begovoj medresi, svakog  radnog dana od 8 do 14:30 sati.
Adrese škole: Karađoz-begova medresa ulica Sjeverni logor bb Mostar
Cijena KURBANA ZA  MEDRESU iznosi 350,00 KM.

Uplate se mogu izvršiti i preko žiro – računa:
Primalac: Muftijstvo mostarsko
Račun broj: 160-460-014-601-2150 (Vakufska banka)
Obavezno naznačiti svrhu uplate– Uplata  kurbana za Karađoz-begovu medresu

Uplate kurbana mogu se izvršiti i preko Medžlisa islamske zajednice u BiH.

Informacije na telefon: 036 550 920 ili 062 115 634.