Prikaz knjiga

Husein Đozo – izabrana djela

Naslov: Husein Đozo – izabrana djela
Priređivači: Aziz Kadribegović, Enes Karić, Muhamed Mrahorović, Aida Mujezin i Mustafa Prljača
Izdanje: 2006.
Obim: 5 knjiga
Povez: tvrdi

Svestrano spisateljsko umijeće Huseina Đoze i nadahnuće koje je bilo razasuto u različitim knjigama, časopisima, publikacijama ili skriptama, sada je dostupno na jednom mjestu pod zajedničkim imeniteljem Izabrana djela Huseina Đoze, gdju su sabrani najznačajniji i najutjecajniji Đozini tekstovi, rasprave, studije, publicistički radovi i fetve u pet opsežnih knjiga.
Iz ovih pet knjiga Izabranih djela Huseina Đoze razaznaje se da je Đozo tipični predstavnik islamskog modernizma kod nas. On je pokušao da reformira tumačenje islama i da tim tumačenjem obnovi bosansko i muslimansko društvo na širim balkanskim prostorima. Njegovo djelo, naporedo sa Čauševićevim i Handžićevim, stoji u znaku snažne islamske obnove u BiH i na Balkanu. Đozin islamski modernizam, na tragu kairskih učitelja islamskog modernizma iz El-Menar škole (Abduhua, Ridaa, Šeltuta, Meragija), nije bio odveć pretjeran ili naprasno isforsiran. Naime, iz Đozinih tekstova izbija stav umjerenog islamskog moderniste čiji su stavovi zaista razložni i argumentirani.

Nesumnjivo ova Izabrana djela Huseina Đoze predstavljaju dragocjeno historijsko svjedočansvo jednoga vremena, ali mogu biti itekako poticajna i inspirativna za sadašnju i generacije koje dolaze.