Džemati i džamije

Džamija u Orahovici

Džemat Orahovica obuhvata područje naselja Orahovica.

Džamija u Orahovici je podignuta 1968. godine, prvobitno kao mesdžid, u dijelu naselja koje pripada nekadašnjoj Srednjoj Orahovici. U Gornjoj Orahovici postojao je mesdžid kome se sad mogu nazrijeti samo trošni zidovi. Uz mesdžid je 1989/90. godine izgrađena i visoka munara s dvije šerefe. U agresiji na Bosnu i Hercegovinu (1992-1995) džamija je nekoliko puta pogođena. Štete su sanirane nakon rata. A detaljna sanacija završena je pred kurban-bajram 2017.g. Imamsku dužnost u ovom džematu do 2012.g. obavljao je Omer ef. Kozić a nakon njegovog odlaska imam je bio Petrovac Senad, svršenik Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru i Islamskog šerijatskog fakulteta u Siriji. On napušta džemat krajem 2023.godine a na njegovo mjesto dolazi Muamer ef. Cero, svršenik FIN-a u Sarajevu.

Orahovica se kao naselje u historijskim izvorima spominje jako rano, kao mjesto sukoba ilirskih plemena Autarijata i Ardijejaca što spada u VI i V stoljeće prije nove ere. Orahovica se u starim spisima iz osmanske vladavine spominje kao Gornja, Srednja i Donja Orahovica – što ukazuje na tri zaseoka koja danas zajedničkim imenom zovemo Orahovica. Džamija u Orahovici je podignuta 1968. godine, prvobitno kao mesdžid, u dijelu naselja koje pripada nekadašnjoj Srednjoj Orahovici. U Gornjoj Orahovici postojao je mesdžid kome se sad mogu nazrijeti samo trošni zidovi. Uz mesdžid je 1989/90. godine izgrađena i visoka munara s dvije šerefe. U agresiji na Bosnu i Hercegovinu (1992-1995) džamija je nekoliko puta pogođena. Štete su sanirane nakon rata. Imamsku dužnost u ovom džematu do 2012.g. obavljao je Omer ef. Kozić a nakon njegovog odlaska imam je Petrovac Senad, svršenik Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru i Islamskog šerijatskog fakulteta u Siriji.