Džemati i džamije

Džamija u Glavičinama

Džemat Glavičine obuhvata naselja Glavičine ili Polje Bijela, Bijela, Prevlje i Lupoglava.Džamije su izgrađene u Glavičinama i Bijeloj.

Glavičine ili Polje Bijela naseljeno je većim dijelom Bošnjacima iz Grušče, župskih sela i drugih mjesta općine Konjic. Džamija u Glavičinama je građena od 1988. do 1990. godine. 26. maja 1990 je svečano proklanjana.   6. maja 1992. godine u avio bombardovanju naselja Glavičine od agresorske JNA džamija je dosta oštećena. Oštećenja su nakon rata u nekoliko navrata sanirana. Dodatni radovi na džamiji izvršeni su 2008, kad je izgrađena i abdesthana uz džamiju.

Krajem 2022. godine zbog ukazanih potreba pristupilo se temeljnoj rekonstrukciji džamije u Glavičinama. Stara zgrada džamije je potpuno uklonjena (osim munare) i izgrađen je novi objekat sa kupolom.

U srijedu, 7.septembra 2022.godine u džematu Polje Bijela – Glavičine proučena je dova povodom početka radova na novoj zgradi džamije u ovom naselju.

UKUPAN IZNOS UTROŠEN ZA REKONSTRUKCIJU DŽAMIJE JE 450.000 KM.  Donacijom Crvenog polumjeseca iz Ujedinjenih Arapskih Emirata obezbjeđeno je 60% SREDSTAVA. Ostala sredstva su obezbjeđena prilozima džematlija ovog i drugih džemata.

Svečano otvorenje džamije održano je 6.maja 2023.godine. LINK NA VIJEST O SVEČANOM OTVORENJU

Detalji nove zgrade džamije

Imam u ovom džematu je Mumin ef. Vrače. Prije nije bilo zvanično postavljenog imama u ovom džematu a imamsku dužnost, uglavnom uz ramazan obavljali su Mesud ef. Džajić, Esad ef. Bajić i dr..

Izgled džamije prije rekonstrukcije 2023.godine: