Džemati i džamije

Džamija u Dubočanima

Selo Dubočani smješteno je na desnoj obali rijeke Rakitnice (desne pritoke Neretve) nekoliko kilometara od njenog ušća u Neretvu. Naziv su mu dali starosjedioci prema ishodištu njihovih predaka iz plemena Kričke, koji su tu doselili iz sela Dubočica (danas u oblasti Pljevlja u Republici Crnoj Gori).

Zanimljiv zapis o ovom selu nalazimo kod fra Petra Bakule, koji u Schematismus topographico-historicus Custodiae provincialis et vicariatus Appostolicci in Hercegovine, pro anno domini 1867. piše: „U Dubočanima porodica Helež, koja bijaše posljednji sljedbenik bogumilske zanesenosti, prigrlila je islam prije nekoliko godina.“ Ova je porodica potom uzela prezime Elezović i zadržala ga do današnjih dana.

Dubočani se u turskim popisima spominju veoma rano, već 1477. godine. U Dubočanima je 1937. godine izgrađen mesdžid. 1999. godine je zbog dotrajalosti uklonjen, a 2009. počeli su radovi na njegovoj obnovi. Prilikom obnove na krovu mesdžida izgrađena je i mala munara. Imamsku dužnost u ovom mesdžidu skoro čitav svoj životni vijek obavlja Arif ef. Macić.