Džemati i džamije

Džamija u Čuhovićima

U najranijim turskim izvorima ovo naselje nalazimo pod nešto izmijenjenim imenom – Čukovići. Džamija u Čuhovićima podignuta je sredstvima i radom džematlija 1930. godine. Za prvog imama i hatiba postavljen je Zejnil ef. Trešnjo 3. juna 1930.g. Do tada su vjerski obredi obavljani u džamiji na Blacama koju su sagradili “humljaci” koji su isprtljavali sa stadima iz Hercegovine. Od ove džamije danas su ostali samo zidovi.  Po kazivanju Džemail efendije džamija je nakon gradnje džamije u Čuhovićima napuštena ali su vjernici primjetili da im je oslabila ljetina i povezali to s napuštenom džamijom. To je rezultiralo akcijom u kojoj je bila pripremljena sva potrebna građa da se džamija na Blacama obnovi, no, počeo je Drugi svjetski rat i s tom aktivnošću se stalo.

Imami u džamiji u Čuhovićima od njenog podizanj bili su: Zejnil ef. Trešnjo,  Ahmed ef. Jelovac, Ahmed ef. Bandić, Uzeir ef. Bandić, Omer ef Drkić, Mustafa ef. Aljović i današnji imam Džemail ef. Delić.

OSTACI DŽAMIJE U BLACAMA