Džemati i džamije

Džamija u Čuhovićima

U najranijim turskim izvorima ovo naselje nalazimo pod nešto izmijenjenim imenom – Čukovići. Džamija u Čuhovićima podignuta je sredstvima i radom džematlija oko 1930. godine.Do tada su vjerksi obreid obavljani u džamiji na Blacama koju su sagradili “humljaci” kojis u isprtljavali sa stadima iz Hercegovine. Od ove džamije danas su ostali samo zidovi.  Po svoj prilici džamija je nakon grandje džamije u Čuhovićima napuštena.

Imami u džamiji u Čuhovićima od njenog podizanj bili su: Zejnil ef. Trešnjo, hodža Jelovac, Ahmed ef. Bandić, Uzeir ef. Bandić i današnji imam Džemail ef. Delić.