Džemati i džamije

Džamija u Brđanima

Za Brđane se kaže da su 1469. godine naseljeni Vlasima i Arbanasima i spominju se pod imenom Ibrčan. No o Brđanima nisam našao ništa u izvorima što bi upućivalo na postojanje nekog vjerskog objekta ranije.

Mekteb u Brđanima je izgrađen 1964. godine. Kamen temeljac za novu džamiju postavljen je 19. aprila 2007. godine, a završena je i svečano otvorena 9. augusta 2008. godine.