Kontakt

Sekretar

Jasmin Drpljanin, rođen 16.04.1985. u Sarajevu, Općina Centar. Osnovno obrazovanje stekao je u školi “Musa Ćazim Ćatić” u Gračanici, Općina Visoko. Srednje obrazovanje također je stekao u Visokom u medresi “Osman ef. Redžović”. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno student postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a naziv teme završnog rada nosi naziv: “Pravni režim vakufa prema Zakonu o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta iz 1958. godine”. Pripravnički staž, odnosno osposobljavanje za rad u struci nakon sticanja VSS obavio u Vakufskoj direkciji u Sarajevu, u periodu 2014-2015, nakon čega produžava angažman u istoj ustanovi do momenta kada će biti primljen na poziciju sekretara MIZ-e Konjic.

Jasmin ef. Drpljanin

Telefon/Fax.: 036 734 610