Glavni imam

Od  6. decembra 2017. godine glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Konjic je Refik ef. Delić Refik ef. Delić rođen je 3.4.1980.

Read More

Djevojačka džamija

Prema rekonstrukciji podataka koje nam pružaju sudski sidžili[1], zbirni katastarski popisi za Kliški sandžak, kome je pripadao dio današnjeg Konjica

Read More

Sekretar

Jasmin Drpljanin, rođen 16.04.1985. u Sarajevu, Općina Centar. Osnovno obrazovanje stekao je u školi "Musa Ćazim Ćatić" u Gračanici, Općina Visoko.

Read More

Izvršni odbor MIZ Konjic

Izvršni odbor Medžlisa IZ-e Konjic za period 2018-2022. godina čine: -Greda Kenan, -Hebibović Fadil, -Macić Rifat, -Novalić Đemo, -Masleša Hamo,

Read More