Djevojačka džamija

Prema rekonstrukciji podataka koje nam pružaju sudski sidžili[1], zbirni katastarski popisi za Kliški sandžak, kome je pripadao dio današnjeg Konjica

Read More

Sekretar

Jasmin Drpljanin, rođen 16.04.1985. u Sarajevu, Općina Centar. Osnovno obrazovanje stekao je u školi "Musa Ćazim Ćatić" u Gračanici, Općina Visoko.

Read More

Izvršni odbor MIZ Konjic

Izvršni odbor Medžlisa IZ-e Konjic za period 2018-2022. godina čine: -Greda Kenan, -Hebibović Fadil, -Macić Rifat, -Novalić Đemo, -Masleša Hamo,

Read More