Tekstovi o Konjicu

Djevojačka džamija

Prema rekonstrukciji podataka koje nam pružaju sudski sidžili[1], zbirni katastarski popisi za Kliški sandžak, kome je pripadao dio današnjeg Konjica na desnoj obali Neretve, najstarija džamija je Djevojačka džamija. Ovaj spomenik kulture nestao je za vrijeme Prvog svjetskog rata kad je pogođen bombom. Taj podatak je Nametak[2] dobio u samom gradu prilikom razgledanja historijskih spomenika kulture 1939. godine. Znatno kasnije, 1967. godine Derviš Buturović je na osnovu sidžila sarajevskog kadije, a poznato je da je dio Konjica na desnoj obali Neretve pripadao u XVI stoljeću Sarajevskom kadiluku, otkrio da je ova džamija podignuta 1565. godine, da joj je ktitor[3] ujedno bio i prvi imam i hatib. Djevojačka džamija je bila locirana 50 m nizvodno od starog kamenog mosta, na desnoj obali Neretve, znači, otprilike na lokaciji današnjeg Srednjoškolskog centra. Sagrađena je od kamena i pokrivena pločama. Na osnovu istog izvora dr. Mulić je izveo zaključak da je to godina gradnje Repovačke džamije.

[1] Sudski sidžili – sudski protokoli.

[2] Alija Nametak, književnik, rođen u Mostaru 1906. godine, pisao je pripovijetke, bavio se istraživanjem prošlosti BiH i njene kulturne baštine. Sve do smrti živio je u Sarajevu.

[3] Ktitor – utemeljitelj, osnivač zadužbine, donator.