AJANI U KONJIČKOM KRAJU

Nakon osnivanja Bosanskog beglerbegluka krajem 1580. godine, utemeljeno je Ajansko vijeće kao savjetodavno tijelo, a činili su ga predstavnici lokalne

Read More

KADILUK NERETVA

Kadiluk Neretva, sa sjedištem u trgu Konjic, osnovan je među prvim kadilucima u Bosanskom sandžaku, vjerovatno, između 1466. i 1467. godine. U poče

Read More