Medžlis Konjic

Predstavljanje Savjetovališta za brak i porodicu MIZ Mostar

U organizaciji Odjela za brak i porodicu Medzlisa IZ Konjic u ponedjeljak, 29.04. 2024.g. u prostorijama Gradske džamije upriličena je prezentacija rada Savjetovališta za brak i porodicu Medžlisa IZ Mostar.

Prisutnima su o radu, aktivnostima i mogućnostima koje pruža Savjetovalište govorile Fatima Puce, muallima, voditeljica, te mr. Vedina Ajanović i MA Geštalt psihoterapije Merima Hafizović, stručne saradnice. Prisutne su upoznate i sa načinom na koji mogu koristiti usluge Savjetovališta.  Savjetovalište za brak i porodicu, čije osnivanje je inicirao Rijaset islamske zajednice na području svih muftijstava, ima ulogu pružanja podrške porodici kao temelju društva, braku kao osnovi na kojoj se porodica formira te afirmaciji i promoviranju bračnih i porodičnih vrijednosti. Uloga Savjetovališta je također i edukacija i savjetodavni rad sa mladima, individualna i porodična terapija, te predbračno savjetovanje.

U okviru predstavljanja svog rada stručne savjetnice su omogućile prisutnima da postavljaju pitanja i zajednički, kroz interakciju osvijeste važnost prepoznavanja vlastitih resursa i snaga, neophodnih za postizanje unutarnje ravnoteže za svakog pojedinca sto je osnovna vrijednosti kvalitetnih međuljudskih odnosa, porodičnih, bračnih i poslovnih.