Medžlis Konjic

Edukativi program za odrasle: “Putevima uspjeha”

U petak, 16.februara 2024.g., u organizaciji Odjela za brak i porodicu pri Medžlisu IZ Konjic, a u okviru edukativnog programa za odrasle “Putevima uspjeha” u prostorijama Gradske džamije predavanje je održao mr. Suad Mujakić, profesor hadisa u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru.

Profesor Mujakić govorio je o važnosti stjecanja znanja te o ljubavi prema Božijem Poslaniku Muhammedu s.a.v.s.Inspirativnim primjerima iz života ashaba Božijeg poslanika prisutne je nastojao podstaći na promišljanje o tome u kojoj mjeri u svojoj svakodnevnici nastojimo slijediti Poslanika, te kako je univerzalni princip i pravilo islama biti dobar i tu dobrotu isijavati/pokazivati prema svemu stvorenome.

Edukativni program za odrasle ” Putevima uspjeha” realizuje se već drugu godinu. Cilj programa je omogućiti polaznicima stjecanje znanja o islamu i islamskim naukama, kao sto su fikh, akaid, ahlak, te pružiti priliku da nadoknade eventualne ranije propuste u ovoj vrsti obrazovanja.