Medžlis Konjic

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE MEDŽLISA IZ KONJIC

Danas  je s početkom u 12:30 h, u Galeriji Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Konjic održana Redovna sjednica Skupštine MIZ Konjic.  Sjednica je počela učenjem Kur’ana.  Ašere je proučio Hafiz Kerim Nuhanović.

Riječi dobrodošlice članovima Skupštine poželio je predsjednik Izvršnog odbora MIZ Konjic Džemail Ćibo. Posebne selame uputio je muftiji mostarskom dr. Salem ef. Dedoviću i glavnom imamu MIZ Konjic Refik ef. Deliću.

Nakon što je sekretar MIZ Konjic potvrdio da su ispunjeni svi uslovi za održavanje Skupštine pristupilo se izboru predsjednika i potpredsjednika radnog predsjedništva Skupštine.

Za predsjednika je izabran Kenan Masleša, a za potpredsjednika Redžo Muhibić. Vođenje Skupštine preuzeo je predsjednik Kenan Masleša koji je poselamio prisutne te iznio predloženi dnevni red Skupštine koji je potom jednoglasno usvojen.

Druga tačka dnevnog reda odnosila se na usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice Skupštine. Nije bilo primjedbi, te je isti jednoglasno usvojen.

Treća tačka dnevnog reda odnosila se na usvajanje Godišnjeg plana rada IO MIZ Konjic i izvještaj o provedenim aktivnostima po istom u protekloj godini.
Plan rada Izvršnog odbora za 2024.g. je obrazložio predsjednik IO MIZ Konjic Džemail Ćibo.
Nakon g. Džemaila Ćibe članovima Skupštine se obratio glavni imam MIZ Konjic Refik ef. Delić. On je poselamio sve prisutne članove Skupštine, a posebne selame uputio je muftiji mostarskom dr. Salem ef. Dedovića, ističući zadovoljstvo da prisustvuje Skupštini. Glavni imam je obrazložio vjersko-prosvjetne aktivnosti i planove na istim u tekućoj godini.

Po ovoj tačci se tretirao i plan rada za 2024. godinu i rad Izvršnog odbora u 2023., pa je rasprava po ovoj tačci podijeljena na ta dva segmenta.
Nakon kratke rasprave Godišnji plan rada za 2024.g. je jednoglasno usvojen, a potom i Izvještaj o radu za 2023.g.

Sljedeća tačka dnevnog reda odnosila se na davanje saglasnosti na Prijedlog budžeta za 2024.godinu i usvajanje izvještaja za 2023. Prijedlog budžeta za 2024. kao i izvještaj za 2023. pojasnio je predsjednik IO MIZ Konjic Džemail Ćibo. Ovaj prijedlog budžeta je jednoglasno usvojen kao i završni račun za 2023.g.

Sljedeća tačka dnevnog reda odnosila se na “Razno”  i unutar nje su članovi Skupštine iznijeli nekoliko prijedloga i sugestija vezanih za unapređenje vjerskog života.

Nakon što su aktivnosti prema dnevnom redu završene predsjednik Skupštinu je pozvao muftiju mostarskog dr. Salem ef. Dedovića da se obrati.

Muftija mostarski je izrazio zadovoljstvo organizacijom Skupštine i sadržajem izvještaja koji su prezentovani na Skupštini.

“Aktivnosti koje su prezentovane u izvještajima su vidljive na terenu i one svakako raduju i svjedoče o uzletu Medžlisa IZ Konjic. To svakako pomaže i napretku čitavog muftijstva. Raduje me odgovornost koju pokazuju vodeći ljudi Medžlisa Konjic kako u vjersko-prosvjetnim aktivnostima tako isto i u materijalnom smislu. Posebice podržavam aktivnosti koje Izvršni odbor čini da poboljša položaj imamima i olakša njihov rad. – kazao je muftija mostarski dr. Salem ef. Dedović

Muftija je istakao da je u nekim segmentima, posebno kada je u pitanju Mektepski centar u Konjicu, Medžlis Konjic ispred drugih Medžlisa na prostoru muftijstva mostarskog.

U nastavku obraćanja muftija mostarski je kazivao članovima Skupštine o akltualnom stanju i problemima Bošnjaka na području muftijstva mostarskog i aktivnostima koje muftijstvo čini na prevazilaženju i rješavanju istih.

Po obraćanju muftije mostarakog predsjednik je proglasio završenom Skupštinu, a članove Skupštine pozvao da druženje nastave uz ručak.